2024-04-12
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 15

Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin, nytt förenklingsråd ska minska företagens regelbörda och revisorer saknar kunskap inom hållbarhet. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Kraftsamling för att stoppa den kriminella ekonomin

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Sverigedemokraterna en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter som på olika sätt arbetar med att strypa den kriminella ekonomin. Läs mer på Regeringens webbplats

Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Nytt Förenklingsråd ska minska företagens regelbörda

Regeringen inrättar ett Förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader. Rådet ska bland annat föreslå hur befintliga svenska regelverk kan förenklas och lämna förslag på andra förenklingsåtgärder som ska göra det lättare för företag att följa regelverken. Läs mer på Regeringens webbplats

Nej till motioner om förenklade regler för företag

Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag i motioner om regelförenkling för företag från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området. Läs mer på Riksdagens webbplats

Digitala årsredovisningar – PWD-version av K2-taxonomier

Den 24 april kommer TaxSam Företag att presentera publika granskningsversioner (PWD-versioner) av taxonomier för årsredovisning (K2) och inkomstdeklarationer samt berätta om granskningsperioden och kommande aktiviteter. Läs mer hos Bokföringsnämnden

Skatteplikt för tjänster inom redovisning och lön

Tillhandahållandena av tjänster inom redovisning, lön, HR och IT omfattas inte av undantaget från skatteplikt för tjänster inom fristående grupper. Det uppger Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked. Läs mer hos Skatterättsnämnden

Remissyttrande från CEAOB

CEAOB har publicerat ett remissyttrande över IAASB:s förslag till definition av företag av allmänt intresse. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Regeringen föreslår att Tullverkets befogenheter stärks

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som ska stärka Tullverkets befogenheter. Bland förslagen ingår att öka tulltjänstemännens säkerhet, samt att stärka Tullverkets kontrollverksamhet och brottsbekämpning. Läs mer på Regeringens webbplats

Påhittade inkomstuppgifter fortsatt växande problem

Förra året nekade Skatteverket inkomstuppgifter på över 150 miljoner kronor. De falska uppgifterna avser personer som inte har utfört något arbete och där sociala avgifter inte har betalats. Skatteverket bedömer att påhittade inkomstuppgifter kommer att bli ett ännu större problem framöver. Läs mer hos Skatteverket

Samnordisk kontroll av kupongskatt

Skatteverket genomför en särskild kontroll av kupongskatt tillsammans med andra nordiska skattemyndigheter. Förhoppningen är att minska fel och fusk när det gäller beskattningen av utländska personers utdelning på aktier i svenska bolag. Läs mer hos Skatteverket

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att det förhållandet att medel tas ut ur kapitalet i en försäkring för att finansiera arvode till en försäkringsförmedlare inte innebär att försäkringen inte är en pensionsförsäkring. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

INTERNATIONELLT

4 områden där revisorer behöver uppdatera sina kunskaper

International Federation of Accountants (IFAC) har publicerat en ny rapport som beskriver fyra områden där revisorer behöver uppdatera sina kunskaper för att möta den växande efterfrågan på hållbarhetsrelaterad information av hög kvalitet. Läs mer hos IFAC

Ny redovisningsstandard ska hjälpa investare

IASB har slutfört sitt arbete med att förbättra användbarheten av informationen i finansiella rapporter. Den nya standarden, IFRS 18 (Presentation and Disclosure in Financial Statements) kommer att hjälpa investerare att analysera företagens resultat. Läs mer hos IFRS 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier