2024-04-05
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 14

Förslag om hållbarhetsrapportering överlämnas till riksdagen, Bokföringsnämnden skjuter upp ändringarna av K2 och K3 och Skatteverket inför digital momsinlämning. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Vad händer i översynen av K2 och K3?

Bokföringsnämnden (BFN) har beslutat om att ändra tidsplanen för uppdateringen av K2 och K3 och skjuta på tillämpningen av de nya reglerna. Det gäller även ett eventuellt beslut om bostadsrättsföreningars övergång till K3. Läs mer hos BFN

Förslag om hållbarhetsrapportering överlämnas till riksdagen

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på lagändringar för att kunna genomföra två nya EU-direktiv. Förslagen innebär bland annat att det ställs nya krav på företagens hållbarhetsrapportering och på redovisningen av könsfördelning bland styrelseledamöter i börsnoterade företag. Beslut tas den 29 maj. Läs mer på Regeringens webbplats

Ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler

Regeringen har beslutat om en proposition med ändringar i bokföringslagens arkiveringsregler. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024. Propositionen avses bli slutbehandlad och lagändringarna beslutade av riksdagen före sommaren. Läs mer hos BFN

17 myndigheter kritiseras för väsentliga fel i årsredovisningen

Riksrevisionen är klar med granskningen av de statliga myndigheternas årsredovisningar för 2023. Totalt får 17 myndigheter kritik för väsentliga fel, vilket är fler än de senaste åren. Att myndigheter har överskridit sina ekonomiska ramar är ett av de vanligaste felen. Läs mer hos Riksrevisionen

Ny rapport om penningtvätt

Finansinspektionen har publicerat en rapport om penningtvätt och finansiering av terrorism. I rapporten behandlas prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Färre fel med digital momsinlämning

Det automatiska utskicket av momsdeklarationer på papper upphör från och med inlämningen i maj i år. Med digital momsinlämning kommer det att bli färre oavsiktliga fel eftersom det finns hjälpfunktioner i tjänsten. Företaget kommer också att få en kvittens på att deklarationen är inlämnad. Läs mer hos Skatteverket

Brevsvar om rätten att senarelägga bokföring

BFN har fått en fråga om ett företags möjligheter att senarelägga tidpunkten för bokföring när bokföring inte har upprättats för en tidigare period. Läs svaret hos BFN

Under mars auktoriserades 85 revisorer

Totalt uppgick antalet kvalificerade revisorer till 3043, varav 2828 stycken auktoriserade revisorer. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Prövning av ärenden enligt EU:s förordning om kryptotillgångar

I en proposition föreslås en ny lag om prövning av ärenden enligt Micaförordningen. I den nya lagen anges att Finansinspektionen är behörig myndighet och att inspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt Mica-förordningen. Läs mer på Regeringens webbplats

Fyra personer åtalas för grova ekobrott

Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot fyra personer för misstänkt grov näringspenningtvätt. Brottsupplägget kretsar kring avbetalningen av ett lån kopplat till fastighetsaffärer i Södertälje. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier