2023-10-27
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 43

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, kritik mot EU-förslag om nya tullregler och digital konferens om penningtvätt. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner 

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med nödvändiga ändringar i svensk rätt för att implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner. Läs mer på Regeringens webbplats

Riksdagen kritisk mot EU-förslag om nya tullregler

EU-kommissionen har föreslagit en ny unionstullkodex som bland annat innehåller bestämmelser om en minsta gemensam uppsättning icke-straffrättsliga sanktioner samt bestämmelser om en europeisk tullbyrå. Riksdagen anser att EU-kommissionens förslag strider mot subsidiaritetsprincipen när det gäller regleringen av sanktionsbestämmelser. Läs mer på Riksdagens webbplats

Digital konferens om penningtvätt

Den 15 november anordnar Polisen en digital konferens om penningtvätt. Konferensen vänder sig främst till verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagstiftningen och då särskilt till personer som arbetar med bokföring och revision, som advokat, revisor eller fastighetsmäklare, inom spelbranschen eller är verksam i den finansiella sektorn. Läs mer hos Polisen

Krig och organiserad brottslighet påverkar revisionens inriktning

Rysslands krig mot Ukraina, hög inflation och organiserad brottslighet är några av de faktorer som Riksrevisionen tar hänsyn till i kommande granskningar. Läs mer hos Riksrevisionen

Skatteverket varnar för bluff-sms

Falska mejl, samtal och sms förekommer i olika varianter och de är särskilt vanliga under vissa perioder. Just nu förekommer olika typer av bluff-sms i högre utsträckning än vanligt. Läs mer hos Skatteverket

Vart fjärde företag saknar rutiner mot risker med digitalt arbete

Arbetsmiljöverket har granskat nära 1 500 arbetsplatsers förebyggande arbetsmiljöarbete mot risker med digitala arbetssätt. Av de granskade arbetsplatserna hade drygt 23 procent brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Nu får de krav på att åtgärda bristerna och ta fram rutiner för att undersöka och bedöma risker i arbetet. Läs mer hos Arbetsmiljöverket

Dom i mål om skatt på energi

Avdrag har medgetts för energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elektrisk kraft som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Så hindrar skattelagstiftning företagens hållbarhetsambitioner

ICC Sverige har lanserar rekommendationer för att undanröja skatterättsliga hinder för en effektiv klimatomställning. Rekommendationerna presenterades vid ett globalt ICC-möte i Genève. Läs mer hos ICC Sverige

INTERNATIONELLT

AI och automatisering - möjligheter för revisorer

IFAC har delat en inspelad presentation om AI. Pascal Bornet, författare och pionjär inom IA (Intelligent Automation) delar sina insikter om AI och hur det påverkar redovisning och revision. Läs mer hos IFAC

Ny ISSA 5000 FAQ om materialitet

För att hjälpa företag att navigera i den föreslagna ISSA 5000 har IAASB har tagit fram en FAQ om materialitet och väsentlighetsfrågor. Läs mer hos IAASB  

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier