2023-11-10
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 45

Antalet revisionsbolag ökar, nytt stöd om hållbarhetsrapporter och verktygslåda för kvalitetshantering. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll. 

Antalet registrerade revisionsbolag ökar

Under oktober registrerades fyra nya bolag. Hittills i år har antalet ökat med 15 stycken bolag. Läs mer hos Revisorsinspektionen 

Inkomstbasbelopp och inkomstindex för år 2024 fastställt 

Inkomstindex ökar från 203,13 under 2023 till 208,41 år 2024, en ökning med 2,6 procent. Inkomstbasbeloppet för år 2024 har fastställts till 76 200 kronor. Läs mer på Regeringens webbplats  

Nytt stöd från Efrag och EU-kommissionen om hållbarhetsrapporter

I ett initiativ att stödja företag som nu förbereder sig för rapporteringen enligt ESRS har den europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering, Efrag, öppnat en plattform för frågor och svar. Läs mer hos Finansinspektionen

Ny rapportering i Fidac

Från och med 31 december ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac. Det gäller bland annat penningtvättsrapporter. Läs mer hos Finansinspektionen

Ekonomisk brottslighet och kriminellas användning av företag som brottsverktyg

Under en interpellationsdebatt i riksdagen diskuterades ekonomisk brottslighet. Lars Isacsson, riksdagsledamot (S) och representant i EBM:s insynsråd, ställde frågor till justitieminister Gunnar Strömmer. Läs mer på Riksdagens webbplats  

Internationella mätningar ger blandad bild av digitaliseringen i Sverige

Två internationella mätningar visar att Sverige generellt sett har en stark position inom digitalisering. Samtidigt har digitaliseringen av offentlig sektor halkat efter. Även inom näringslivets digitalisering har Sverige halkat efter de toppresterande EU-länderna. Särskilt när det gäller andel företag som använder sig av nya teknologier så som AI och Big Data. Läs mer hos DIGG

INTERNATIONELLT

Verktygslåda för kvalitetshantering ska hjälpa små- och medelstora verksamheter

IFAC och CA ANZ har lanserat en verktygslåda för att hjälpa små- och medelstora verksamheter att implementera IAASB:s kvalitetsstandarder. Läs mer hos IFAC 

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier