2023-03-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 11

Nytt ställningstagande om uthyrning, ny FAQ från IESBA och ny lag ska stoppa skadliga utländska företagsköp är några av nyheterna i Utblick vecka 11.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Högt förtroende för Skatteverket

65 procent hos allmänheten har ett mycket eller ganska stort förtroende för Skatteverket. Även om förtroendet har backat med en procentenhet sedan förra årets mätning är det den näst högsta förtroendesiffran som Skatteverket haft. Det visar Förtroendebarometern 2023, där Skatteverket kommer på delad andraplats bland de myndigheter som undersökts. Läs mer hos Skatteverket.

Över åtta miljoner ska deklarera

8 329 202 personer får i år en deklaration från Skatteverket. Den 14:e mars öppnade deklarationen, och den som väntar på en pappersdeklaration kan logga in på Mina sidor för att se sin deklaration. Årets första skatteåterbäring betalas ut den 5-6 april. Läs mer hos Skatteverket.

Nytt ställningstagande från Skatteverket om uthyrning

Skatteverket ger i detta ställningstagande sin syn på frågor om hur skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet ska bedömas i olika situationer med anledning av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen. Läs mer i Skatteverkets rättsligs vägledning.

Förslag om förlängd skattesänkning inom jord- och skogsbruk

Regeringen föreslår att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bland annat diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet förlängs så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023. Läs mer på regeringens webbplats.

Skatteverket levererar it-tjänster till ny myndighet

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram förslag till och påbörja leverans av it-tjänster samt tekniskt och administrativt stöd till den nya Utbetalningsmyndigheten. Den nya myndigheten ska inleda sin verksamhet 1 januari 2024. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

ICS2 fortsätter – nu börjar Tullverket arbetet med fas 3 för sjö, väg och järnväg

Arbetet är igång med den tredje fasen av det nya importkontrollsystemet, Import Control System 2 (ICS2). Systemet hanterar summariska införseldeklarationer. Från den 1 mars 2024 omfattas varor som transporteras via sjö, väg och järnväg av den nya uppgiftslämningen. Läs mer hos Tullverket.

Finansinspektionen agerar efter bankproblem i USA

Efter den senaste tidens problem för flera banker i USA följer Finansinspektionen, FI, utvecklingen på de finansiella marknaderna extra noggrant. Bland annat har FI tagit kontakt med svenska försäkrings- och tjänstepensionsbolag samt banker för att få vetskap om de exponeringar som kan finnas mot de amerikanska bankerna som har problem. Läs mer hos Finansinspektionen.

Inflationen 12 procent

Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,4 procent i februari. Läs mer hos SCB. Inflationstakten enligt KPI 12,0 procent i februari 2023. 

Webbinarium: Företagsnamn & varumärke

Under ett webbinarium den 25 april reder experter från PRV och Bolagsverket bland annat ut skillnaderna mellan företagsnamn och varumärke och hur du ska tänka när du väljer namn. Under sändningen kan du även chatta med våra experter. Läs mer om webbinariet på verksamt.se.

Ny lag ska stoppa utländska företagsköp som kan skada Sverige

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med förslag på en ny lag som innebär att investeringar som innebär säkerhetsrisker kan granskas av en särskild granskningsmyndighet och, om det är nödvändigt, förbjudas. Läs mer på regeringens webbplats.

En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring

Regeringen föreslår i en proposition att de tillfälliga lättnaderna i arbetsvillkoret och karensvillkoret ska gälla tills vidare. Det föreslås även att den tillfälliga möjligheten för regeringen att meddela undantag från den så kallade femårsregeln för företagare ska gälla tills vidare. Läs mer på regeringens webbplats.

Internationellt

IFIAR Survey 2022 är publicerad

IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) har publicerat sin elfte årliga undersökning av iakttagelser från medlemsländernas kvalitetskontroller av de sex största revisionsföretagen.  IFIAR följer generella trender mellan åren och anser att antalet iakttagelser fortsatt är för höga, även om de gått ned över tid, och att revisionsföretagen måste fortsätta sitt arbete med att få till revisioner av hög kvalitet. Läs undersökningen på Revisorsinspektionens webbplats.

Ny FAQ publicerad hos IESBA

International Ethics Standards Board for Accountants, IESBA, har publicerat frågor och svar för att belysa, illustrera eller förklara förändrade aspeketer av PIE-revideringarna i koden. Läs mer hos IESBA.

ACE om europeiska momssystemet

Accountancy Europe, ACE, har publicerat ett faktablad som sammanfattar de viktigaste förändringarna från Europeiska kommissionens förslag för att modernisera de europeiska momssystemen. Läs mer hos Accountancy Europe.

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan