2023-03-31
Nyheter

Kvalitetskontrollanter inom revison sökes

Nu söker FAR nya kvalitetskontrollanter inom revision. Är detta något för dig?

Charlotta Larsson, auktoriserad redovisningskonsult och godkänd revisor på Grant Thornton, är en av FAR:s kvalitetskontrollanter. Här berättar hon om varför man ska bli kvalitetskontrollant och vad det innebär.

− Det är mycket givande och lärorikt och en möjlighet att få träffa trevliga branschkollegor runt om i landet. FAR skickar ut en förfrågan om ett antal kontrolluppdrag till kvalitetskontrollanten. Kontrollanten gör en oberoendeprövning och säkerställer att hen kan åta sig uppdragen. När det är klart kontaktar kontrollanten byrån för att planera in kontrollbesöket och skickar uppdragsavtalet för signering av båda parter. Kontrollerna sker vanligtvis på hösten och FAR informerar kontrollanten om deadline för rapporteringen av kontrollen.

 Vilket är ditt bästa tips till byråerna inför kvalitetskontrollen?
− Gå igenom avsnittet kvalitetskontroll med vägledningen och checklistorna som finns på FAR.se. Ett tips är också att gå FAR:s utbildning inför kvalitetskontrollen. Uppmärksammar byrån att allt inte sitter på plats gällande allmänna kontroller så se till att uppdatera byråns riktlinjer och rutiner. Se även till att genomförd utbildning finns uppdaterat i dokument och att utbildningsplaner är fastställda.

Hur går själva kvalitetskontrollen till?
− Kvalitetskontrollanten skickar checklistor som ska fyllas i av byrån och skickas tillbaka till kontrollanten i god tid före besöket. Vid besöket träffar kontrollanten ledningen för att ta upp eventuella frågor samt bestämma vilket uppdrag som ska kontrolleras. När kontrollen är klar har kvalitetskontrollanten en genomgång med byråledningen och den berörda revisorn för att gå igenom sina iakttagelser och eventuella brister. Kan ett uppdrag inte godkännas kompletteras kontrollen med ytterligare kontrolluppdrag. När kvalitetskontrollen avslutas på byrån ska kontrollanten informera om utfallet och vilken rekommendation kontrollanten kommer att lämna till FAR:s kvalitetsnämnd i sin rapport.

Är du intresserad av att bli kvalitetskontrollant?
Skicka ett mejl med intresseanmälan och CV till lars.egenas@far.se