2023-03-22
Nyheter

Gemensam satsning ska öka branschens attraktionskraft

Att rekrytera rätt kompetens, attrahera fler yngre personer att söka sig till revisions-och rådgivningsbranschen och framför allt − att få dem att vilja stanna kvar. Det är målet för ett nytt projekt som drivs av FAR i samarbete med representanter från branschen.

I FAR:s senaste framtidsstudie identifieras kompetensförsörjningen som ett av de områden som kommer att ha störst inverkan på branschen de kommande åren. I konkurrensen om kvalificerad arbetskraft blir det alltmer angeläget att branschens aktörer både kan rekrytera och behålla personal, för att säkerställa att kompetensen i organisationen motsvarar de behov marknaden har. Frågan om branschens attraktionskraft och möjligheter till kompetensförsörjning är en utmaning inte bara i Sverige, utan även globalt.

− Att kompetensfrågan är en av de främsta utmaningarna för hela revisions-och rådgivningsbranschen är ett faktum. Nu behöver vi gräva djupare för att konkretisera behoven, sätta mål och identifiera aktiviteter som leder till mätbara effekter. En viktig framgångsfaktor för projektet är att identifiera vad FAR som branschorganisation kan göra och vad byråerna behöver göra för att vi med gemensamma krafter ska öka branschens attraktionskraft, säger Therese Andersson, projektledare och affärsområdeschef Medlem på FAR.

Både större och mindre byråer medverkar

I projektgruppen ingår representanter från alla yrkesgrupper och både större och mindre byråer samt HR-representanter. Ett uppdrag för gruppen är också att ta fram en målbild för hur många revisorer som kommer att behövas 2030. Likaså hur många och vilka olika kompetenser och egenskaper som behövs.

Projektet är en tvåstegsraket där den första delen handlar om att identifiera mål och ge förslag på aktiviteter som kommer presenteras för FAR:s styrelse i mitten av april. Steg två som handlar om genomförandet av de olika aktiviteterna stäcker sig över en tvåårsperiod.

Konkreta och mätbara aktiviteter behövs

Charlotte Holmstrand, auktoriserad revisor på EY och en av medlemmarna i projektgruppen, hoppas att projektet ska leda till aktiviteter som ökar attraktionskraften för revisorsyrket.

− Min förväntan är att vi ska komma fram till konkreta och mätbara aktiviteter, som förhoppningsvis ska bidra till en mer rättvisande bild av framtidens revisor och därmed öka attraktionskraften för yrket. Med tanke på det stora behovet av revisorer med olika kompetenser som föreligger och ökar är det en mycket viktig fråga för branschen, säger hon.

Få upp ögonen för behovet av förändring

Daniel Kero Ljungberg, VD och auktoriserad revisor på We Audit, som också ingår i projektgruppen, hoppas att projektet ska vara ett sätt att få upp ögonen för att branschen behöver förändras på riktigt.

− Vi måste inse att framtidens medarbetare inte accepterar att vi ser dem som resurser utan förväntar sig att de får vara en del i utvecklingen av både byråerna och branschen. Då måste vi släppa in de tidigare som viktiga spelare, säger Daniel Kero Ljungberg och fortsätter:

− Revisions-och rådgivningsbranschen är en viktig spelare i samhället för att motverka penningtvätt och det borde vi lyfta mer. Vi behöver även förtydliga att teknikens frammarsch gör arbetet ännu mer intressant. Med hjälp av tekniken kan vi ta bort alla icke värdeskapande moment och i stället fokusera på det som är viktigt och roligt med yrket.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se