2023-03-15
Nyheter

Förslag på ändringar i K2 och K3

Nu har Bokföringsnämnden (BFN) publicerat sina remisser med förslag på ändringar i K2 respektive K3. Det mest genomgripande ändringsförslaget avser vilka företag som får tillämpa K2.

BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024, men får tillämpas för räkenskapsår som påbörjas tidigare. 

Remisstiden går ut i början av oktober och FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering - redovisning kommer besvara båda remisserna.  

Lämna dina synpunkter

Läs gärna remisserna och mejla dina synpunkter till birgitta.ahlander@far.se

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se