2023-03-13
Nyheter

Avräkningsordning för tillfällig skattereduktion för inventarier

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning ger sin syn på hur den tillfälliga skattereduktionen för inventarier ska redovisas.

I oktober 2022 publicerades en artikel i tidningen Balans avseende tillfällig skattereduktion för inventarier och hur denna skattereduktion påverkade redovisningen 2021. Artikeln fokuserade alltså på hur redovisningen skulle ske det år investeringen skedde, 2021. Artikeln innehöll även följande information avseende redovisning 2022.

I det fall företaget uppfyller villkoren under 2022 och att man således innehar tillgången hela året, kommer man att erhålla ett skattemässigt avdrag 2022. Det innebär att en aktuell skattefordran och en aktuell skatteintäkt redovisas. Vidare kommer den uppskjutna skattefordran som eventuellt är redovisad i den ingående balansen att bokas bort mot uppskjuten skattekostnad. Det innebär således att aktuell skatteintäkt och uppskjuten skattekostnad ”möter varandra” i resultatet.

Avräkning sker mot inkomstskatt

Frågan kvarstår dock mot vilken post i resultaträkningen som det skattemässiga avdraget ska redovisas. Den skatt som ”avräknas” under 2022 kan redovisas antingen som minskning av aktuell skatt eller som en minskning av fastighetsskatten. I första hand anser FAR att denna avräkning ska ske mot inkomstskatt, och redovisas då som aktuell skatteintäkt.

Om inkomstskatten inte räcker till eller om inte någon aktuell skatt föreligger sker avräkning mot fastighetsskatten. Alternativt kan företaget välja att redovisa investeringsbidraget som en reduktion av fastighetsskatten även om aktuell skatt finns. I praktiken har företagen ett val men viktigt att upplysning sker om tillämpad princip. Det är också viktigt att tänka på att om investeringsbidraget redovisas som en reduktion av fastighetsskatten måste en skattemässig justering ske i deklarationen.

FAR:s bedömning är att denna redovisning tillämpas såväl i IFRS som i K3. Inom ramen för K2 får uppskjuten skatt inte redovisas varför någon redovisning inte skedde 2021. Däremot redovisas effekten 2022 när skattereduktionen erhålls och då på det sätt som beskrivs ovan, antingen mot aktuell skatt eller fastighetsskatt.