2023-05-12
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 19

Värdering inför fastighetstaxering, ansökan för elstöd till företag och HFD-besked i momsmål är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Första värderingen inför fastighetstaxeringen är klar

Provvärderingen inför nästa års fastighetstaxering av småhus är klar. Uppgifterna är fortfarande preliminära men visar på höjda taxeringsvärden med i genomsnitt 30 procent. Det är försäljningar under åren 2020–2022 som ligger till grund för den kommande taxeringen och den senaste tidens prisnedgång avspeglas alltså inte nu utan först vid nästa fastighetstaxering för småhus.
Läs mer hos Skatteverket

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag

Företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst från den 30 maj. För att kunna ansöka med hjälp av ombud krävs det en särskild ombudsbehörighet.
Läs mer hos Skatteverket

HFD besked i moms-mål

Att flera hyresgäster disponerar samma lokal utan ensamrätt till en specifik yta hindrar inte i sig att frivillig skattskyldighet beviljas. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen, HFD,  i en dom i mål om mervärdesskatt.
Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

EBM värd för internationellt seminarium om momsbedrägerier

Avancerade internationella momsbedrägerier riktade mot EU uppskattas orsaka förluster på 40 – 60 miljarder Euro årligen. Intresset var stort när Ekobrottsmyndigheten, EBM, stod värd för ett seminarium som lockade över 60 åklagare samt ett stort antal polisiära- och civila utredare, skatterevisorer och andra tjänstemän från sammanlagt tolv EU-länder.
Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten

Bara två av tio småföretag har en plan för sitt hållbarhetsarbete

Fem av tio småföretagare tror att företag som arbetar aktivt för ökad hållbarhet får konkurrensfördelar. Trots det har färre än två av tio småföretagare en fastställd hållbarhetsstrategi. Det visar en ny kartläggning som Visma Spcs genomfört bland över 800 småföretagare.
Läs mer hos Visma

Information om avgifter i e-tjänsten Tulldeklaration import

I e-tjänsten Tulldeklaration import kan du nu se ett ärendes samlade avgifter. När du öppnar ett ärende från e-tjänstens ärendelista kan du välja ”visa avgifter” för ett frigjort ärende och då presenteras ärendets totala avgifter.
Till Tullverkets e-tjänst

Tullnytt live om nytt transiteringssystem

Vad ska du tänka på inför produktionssättningen den 1 september av det uppdaterade transiteringssystemet? Tullnytt live den 1 juni är ett digitalt samtal där Susanna Lindqvist, produktägare för NCTS fas 5, berättar vad du ska fundera över inför att Tullverket den 1 september 2023 går över till det uppdaterade transiteringssystemet, NCTS fas 5.
Läs mer hos Tullverket

Internationellt

Hållbarhet i fokus för beslutsfattarna

Revisorer och rådgivare kommer att ha en avgörande roll fatt spela när det kommer till att sätta hållbarhet i centrum hos beslutsfattarna och möjliggöra ett ansvarsfullt företagande. Nu bjuder ACCA, Accountancy Europe och IFAC in till en digital, interaktiv diskussion i frågan. Evenemanget hålls online den 8 juni.
Läs mer hos IFAC

Lärdomar från ESEF och implementering av CSRD

I ett webbinrium som Accountancy Europe, ACE, arrangerar kommer fokus att ligga på implementeirngen av ESEF och vilka lärdomar som går att dra därifrån samt vilken roll olika parter kommer att spela för en effektiv implementering av CSRD. Webbinariet hålls digitalt den 16 maj.
Läs mer hos ACE

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan