2023-05-29
Nyheter

Redovisning av elstöd för företag – detta gäller

Den 30 maj öppnar ansökan för elstöd till företag. På Bokföringsnämndens (BFN) webbplats finns nu frågor och svar om när elstödet till företagen ska redovisas och även hur stödet ska bokföras.

Skatteverket skriver i ett pressmedelande att företag och organisationer som har uttagspunkter i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstöd i Skatteverkets e-tjänst mellan 30 maj och 25 september 2023.
Stödet kan sökas digitalt via en e-tjänst som öppnas den 30 maj och pengarna betalas ut via företagets skattekonto.

− Notera att BFN anger att tidpunkten för intäktsredovisning av stödet är kopplat till när Skatteverket har fattat beslut om stödet. Att snabbt ansöka om elstöd och få ett beslut redan i juni månad är därför viktigt för att kunna intäktsredovisa stödet för de företag som har bokslutsdatum 30 juni 2023, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Frågor och svar om redovisning av elstöd för företag på BFN:s webbplats

Birgitta Åhlander

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se