2023-06-08
Nyheter

Vanliga fel i arbetsgivardeklarationer

Skatteverket har noterat några vanliga fel i företagens arbetsgivardeklarationer som kan vara bra för dig som rådgivare att känna till.

FAR ingår i Skatteverkets operativa samverkansgrupp tillsammans med Srf-konsulterna och Bolagsverket. Vid junimötet meddelade Skatteverket att vissa återkommande fel i företagens arbetsgivardeklarationer. Du som hjälper din kund med att upprätta arbetsgivardeklarationer behöver särskilt uppmärksamma några punkter.

Uppgift om tjänsteställe saknas (ruta 245 och 246)

Trots att det sedan den 1 januari 2023 är ett krav att ange uppgift om tjänsteställe saknas ofta uppgiften i arbetsgivardeklarationen. Det kan i vissa fall vara komplext att bedöma arbetstagarens tjänsteställe. Skatteverket har tagit fram vägledning inklusive flera exempel med olika typfall. Läs mer om vad tjänsteställe är.

Växa-stöd (ruta 062)

Skatteverket har noterat att rutan för reducerad avgift för första anställda, så kallat växa-stöd i arbetsgivardeklarationen fylls i felaktigt. Vanliga missuppfattningar är att stöd kan erhållas även för delägare eller närstående till denne vilket inte är fallet. Rutan 062 skulle också fyllas i för att erhålla reducerade arbetsgivaravgifter för vissa anställda under Covid-19 men Skatteverket informerar om att det finns en risk att många missat att bocka ur uppgifterna i sina löneprogram. Felaktig uppgift är skattetilläggsgrundande.  Om du vet att du lämnat felaktiga arbetsgivardeklarationer bör du begära omprövning och rätta tidigare perioder. Läs mer om Växa-stöd, särskild beräkning av arbetsgivaravgifterna.

Sänkt avdragen skatt

Skatteverket noterar att företagare försöker korrigera källskatt på individnivå. Ett redovisat skatteavdrag kan aldrig betalas tillbaka från Skatteverket. Det beror på att skatteavdraget tillgodoförs betalningsmottagaren så snart det är redovisat till Skatteverket. I de flesta fall kan fel upptäckas och rättas till innan arbetsgivardeklarationen lämnas in varför företagare och konsulter bör undvika att vara för snabba med att skicka in deklarationen. Läs mer om att rätta arbetsgivardeklaration på individnivå.

Birgitta Åhlander

FAR:s medlemsrådgivning

Birgitta Åhlander

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 25 birgitta.ahlander@far.se