2023-06-16
Nyheter

BAS-Bulletinen nr 2 2023

Nu kan du som är medlem i FAR läsa senaste BAS-Bulletinen.

FAR-medlemmar som är intresserade kan nu läsa senaste numret av tidskriften BAS-Bulletinen utan kostnad. BAS-Bulletinen behandlar aktuella frågor inom redovisning och skatt och utkommer fyra gånger per år.

Logga in som FAR-medlem för att hämta Bulletinen nr 2 2023. Efter inloggning visas en länk och du kan ladda ner Bulletinen som PDF.