2023-02-17
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 7

Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod, RI varnar revisorer och uppdaterad vägledning om punktskatter är några av nyheterna i Utblick vecka 7.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.


Nu går det att söka tillfälligt anstånd för ytterligare en redovisningsperiod

De tillfälliga anståndsreglerna för inbetalning av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter utökas. Anstånd beviljas nu även för redovisningsperioden som infaller under april–juni 2022. Läs mer på Skatteverkets webbplats

Uppdaterad vägledning om punktskatter

De olika punktskatteområdena har uppdaterats med 2023 års regler. Även de lagändringar som trädde i kraft den 13 februari 2023 med anledning av det nya punktskattedirektivet är inarbetade. Med anledning av det har Skatteverket uppdaterat sin vägledning. Läs mer på Skatteverkets webbplats

Du måste berätta vad du ska ha uppgifterna till för att få söka verklig huvudman 

EU-domstolen har slagit fast att allmänhetens tillgång till information om verkliga huvudmän måste begränsas. Därför har Bolagsverket uppdaterat villkoren för sökningar i registret vilket betyder att den som söker uppgifter måste berätta vad de ska användas till. Läs mer på Bolagsverkets webbplats

RI varnar två revisorer 

När Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 februari avgjordes sex tillsynsärenden och ett förhandsbesked. Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i fyra fall. Ärendet om förhandsbesked besvarades jakande. Läs mer på Revisorsinspektionens webbplats

Digital inlämning av årsredovisning kan bli obligatoriskt 

Nu har delen som rör digital inlämning av årsredovisningar i utredningen om att förhindra att företag används som brottsverktyg kommit. Utredningen föreslår att det ska bli obligatoriskt att skicka in årsredovisningar digitalt. Läs mer på Bolagsverkets webbplats.

På gång i taxonomisamarbetet 

Den 7 mars presenterar Bolagsverket finalversionen av bland annat företagsekonomisk statistikrapportering. Samtidigt berättar man om vad som är på gång i taxonomisamarbetet mellan Bolagsverket, Skatteverket, Bokföringsnämnden, SCB och Finansinspektionen. Läs mer på Bolagsverkets webbplats

Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka 

I kontrast mot det sjunkande antalet kvalificerade revisorer fortsätter antalet registrerade revisionsbolag öka. Läs mer på Revisorsinspektionens webbplats

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt 

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i en fråga om vid vilken tidpunkt som skatteskyldigheten för uttag av tjänster upphör. Läs mer på Högsta förvaltningsdomstolens webbplats

Tullverket varnar för bluff-SMS 

Det cirkulerar falska sms som ser ut att komma från transportföretag, där mottagaren uppmanas att betala tullavgifter. Läs mer på Tullverkets webbplats

Ändring av EU-direktiv om samarbete om beskattning 

Finansinspektionen tillstyrker ett förslag från EU-kommissionen om ändring av direktiv 2011/61/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning (DAC). Läs mer på Finansinspektionens webbplats

Lagrådsremiss om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel 

Regeringen har överlämnat ett förslag om en tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen till Lagrådet. Förslaget ska underlätta omställningen till en fossilfri fordonsflotta och aviserades i budgetpropositionen för 2023. Läs mer på Regeringens webbplats

 
Regeringen har beslutat om elstöd till elintensiva företag 

Efter att EU-kommissionenm beslutade att godkänna stödet till elintensiva företag fattade regeringen beslut om en förordning för stödet som träder i kraft den 6 mars. Läs mer på Regeringens webbplats

 

Internationellt

Seminarium om att stärka små och medelstora företags cyberresiliens

Accountancy Europe bjuder in till ett seminarium i Bryssel den 28 februari om cyberresiliens för små och medelstora företag.
Läs mer och anmäl dig på Accountancy Europes webbplats

IESBA arrangerar tre webbinarium om föreslagna ändringar av uppförandekoden för skatteplanering och andra skatterådgivningstjänster

The International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) kommer arrangera tre webbinarium om utkastet till de föreslagna ändringarna av uppförandekoden för skatteplanering och andra skatterådgivningstjänster.
Läs mer och anmäl dig på IESBA:s webbplats

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan