2023-02-27
Nyheter

Nya checklistor för kvalitetskontroll inför hösten 2023

FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet har genomfört en översyn av riktlinjer och checklistor inför de kvalitetskontroller av redovisnings- och lönetjänster som ska utföras från och med hösten 2023.

– Vi vill göra checklistorna tillgängliga redan nu, så att medlemsföretag och konsulter som ska ha kvalitetskontroll under hösten kan förbereda sig i god tid. Redovisnings- och lönetjänsterna utvecklas hela tiden och då behöver Reko och kvalitetskontrollen anpassas till denna utveckling för att vara relevant och fylla sitt syfte, säger Yvonne Jansson på FAR:s kvalitetssekretariat.

Samma checklista för medlemsföretaget, konsulten och kontrollanten

En nyhet är att checklistor inför kontrollen för konsulten och verksamheten har tagits bort. I stället ska  medlemsföretaget, konsulten och kvalitetskontrollanten använda samma checklista från och med hösten 2023. Medlemsföretaget/konsulten svarar först på ett antal påståenden om hur väl de efterlever kraven i Reko och kvalitetskontrollanten verifierar sedan uppgifterna genom att ta del av relevanta underlag. I nästa steg gör kvalitetskontrollanten, precis som tidigare, ett antal uppdragskontroller per konsult för att säkerställa att rutinerna fungerar och tillämpas i det löpande arbetet.

Processen är densamma som tidigare, läs mer om hur kvalitetskontrollen går till.

Konsulten ska beskriva väsentliga uppdrag

Även checklista konsultens uppdrag har uppdaterats, så att konsulten nu ska uppge uppdrag som är komplexa, tidskrävande, har högre risk eller på annat sätt bedöms vara väsentliga. Konsulten ska också uppge vilken roll/uppgift denne har i uppdraget.

– Ytterligare en  nyhet är att kontrollerna kommer att genomföras i ett digitalt program, vilket vi tror kommer att uppskattas av både kvalitetskontrollanterna och de som ska kontrolleras och göra kontrollen ännu mer effektiv, tror Yvonne. Mer information om detta kommer under våren.

Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR

Märket "Kvalitetskontrollerad och auktoriserad av FAR" kan användas av de medlemmar som genomgått kvalitetskontrollen med godkänt resultat.

Märket visar kunder, samhälle och andra intressenter att företaget och konsulten bedriver ett aktivt kvalitetsarbete, som är kontrollerat och verifierat av FAR.

Märket laddas ner via FAR:s medlemssidor

 

 

Omkontroller och sena kvalitetskontroller som genomförs under våren 2023 baseras på tidigare version av checklistor och riktlinjer.

Yvonne Jansson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08 506 112 56 yvonne.jansson@far.se