2023-02-02
Nyheter

Ändringar i FAR:s rekommendationer (RevR 12)

FAR:s operativa grupp Normgivning har uppdaterat rekommendationer (RevR 12) utfärdade av FAR.

Bakgrunden till uppdateringen är att EU:s disclosureförordning (EU) 2019/2088) i vissa fall har krav på att hållbarhetsinformation ska lämnas i årsredovisningen.

Kravet gäller bla. för:

  • Företag som har tillstånd som AIF-fond
  • Tjänstepensionsinstitut
  • Värdepappersfonder
  • Specialfonder

FAR:s bedömning är att informationskravet är att jämställa med det lagstadgade kravet på hållbarhetsrapport. Kravet på granskningen av hållbarhetsinformationen bör därför ske i enlighet med RevR 12. De nya delarna i RevR 12 finns i främst följande paragrafer: 2.1B, 3.2C, 3.5B samt i Exempel 1.3.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se