2023-12-08
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 49

Ny revisionsstandard för LCE publicerad, skatteutskottet säger ja till tilläggsskatt för företag i stora koncerner och nya rutiner för rapportering om penningtvätt. Det är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s Utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nya rutiner för rapportering om penningtvätt

Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt. Läs mer hos Finansinspektionen

Utskott säger ja till tilläggsskatt för företag i stora koncerner 

Skatteutskottet ställer sig bakom regeringens förslag till en ny tilläggsskatt för företag i stora koncerner, men föreslår en ändring gällande redovisningsstandard. S, V, C och MP har synpunkter på förslaget och efterlyser bland annat en bred översyn av lagstiftningen. Läs mer på Riksdagens webbplats

Ny förordning om europeiska gröna obligationer 

EU:s officiella tidning har nyligen offentliggjort förordningen om europeiska gröna obligationer och frivilligt lämnande av upplysningar för obligationer som marknadsförs som miljömässigt hållbara och för hållbarhetslänkade obligationer. Förordningen börjar tillämpas den 21 december 2024. Läs mer hos Finansinspektionen

Månadsstatistik från Revisorsinspektionen

Under november auktoriserades fyra revisorer och åtta nya bolag registrerades. Det fanns totalt 227 revisionsbolag och 2788 auktoriserade revisorer per 1 december 2023. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Höga straff i stort momsbedrägerimål 

Nu har domen kommit i Sveriges hittills största momsbedrägerimål. Tolv personer dömdes till långa fängelsestraff för att ha handlat med varor, främst mobiltelefoner, som i själva verket inte har existerat. Momsförlusten i Sverige uppgår till drygt 200 miljoner kronor. Läs mer hos Skatteverket

INTERNATIONELLT

IAASB har utfärdat ny revisionsstandard för LCE

Den internationella standardsättaren IAASB har publicerat den nya revisionsstandarden för mindre komplexa företag, Less Complex Entities (LCE). Läs mer hos IAASB  

5 skäl till varför hållbarhet är viktigt för små och medelstora företag

Accountancy Europe har tagit fram en skrift om hållbarhet för små och medelstora företag. Skriften beskriver fem skäl till varför små och medelstora företag inte bör vänta med att börja gå över till mer hållbara affärsmodeller. Läs mer hos Accountancy Europe

BEFIT-förslaget: en gemensam skattebas för EU

Accountancy Europe har tagit fram ett faktablad om BEFIT-förslaget om en gemensam skattebas för EU. Revisorer bör vara medvetna om förslaget för att ge sina kunder råd. Läs mer hos Accountancy Europe

Utblick varje vecka