2023-12-14
Nyheter

19 lönekonsulter klarade auktorisationen

19 lönekonsulter blev godkända på höstens examensprov och har nu har rätt att använda titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR och bli ordinarie medlem i FAR.

Den 7 november var det dags för höstens examensprov för titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Den här gången var det 28 personer som skrev provet och 19 personer blev godkända.

– Det är verkligen roligt att så många lönekonsulter går hela vägen för att bli auktoriserade. Provet är tufft och att prestera på topp under tidspress är en stor utmaning, säger Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Fyra delprov ingår i provet: reko- och konsultrollen, kort fakta, allmän lönekunskap samt löneberäkningar. För att bli godkänd krävs totalt 75 procent rätt och utöver det minst 50 procent på varje delprov.

Nästa provtillfälle för att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR är den 6 maj 2024. Inför provtillfället arrangeras en förberedelsekurs den 5-6 mars 2024.

Grattis nya Auktoriserade Lönekonsulter FAR!

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se