2023-08-10
Nyheter

Ny standard för hållbarhetsrapportering snart här 

Vid det kommande årsskiftet väntas nya standarder för hållbarhetsrapportering träda i kraft. Efter flera remissrundor har EU-kommissionen publicerat ett slutgiltigt förslag. 

Den föreslagna rapporteringsstandarden förkortas ESRS, vilket står för European Sustainability Reporting Standards. I förslaget framgår det vilken information som företag måste rapportera enligt direktivet om hållbarhetsrapportering, CSRD

Öka transparensen och visa påverkan

Syftet med de föreslagna förändringarna är att öka transparensen och att göra det enklare att jämföra hur olika företag påverkar människor och miljö. Det ska också framgå hur verksamheten påverkas av hållbarhetsfrågor. 

Mer information ska ingå i hållbarhetsrapporter

Före september i år ska förslaget överlämnas till Europaparlamentet och Europarådet. Om inga invändningar framförs kommer förändringarna att träda i kraft den 1 januari, enligt CSRD:s bestämmelser. 

ESRS innebär att betydligt mer information kopplad till miljöfrågor och sociala frågor liksom bolagsstyrning ska ingå i hållbarhetsrapporter.

Sara Lissdaniels

Hållbarhetsspecialist

sara.lissdaniels@far.se

Kompetensutveckling inom hållbarhet

Hållbarhet är ett område med många perspektiv. Det kan till exempel handla om praktiskt hållbarhetsarbete, verksamhetsstyrning, kommunikation av hållbarhetsarbete eller granskning av hållbarhetsrapportering. Genom en aktiv kompetensutveckling kan du få en ökad förståelse för ekonomens roll och möjligheter i företagets hållbarhetsarbete.