2023-04-28
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 17

P27 läggs på is, revisorer varnade av tillsynsnämnden, förtydligande om laddning av el-fordon och dom från Högsta förvaltningsdomstolen om inkomstskatt är några av nyheterna i veckans Utblick.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Nordiska banksamarbetet P27 läggs på is 

Det nordiska banksamarbetet P27 skulle skapa ett nytt betalsystem för att ersätta Bankgirot. Storbankerna har investerat 700 miljoner kronor i projektet. Men nu drar P27 tillbaka sin ansökan om clearinglicens från Finansinspektionen.

Läs mer 

Sex varningar och en erinran

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 21 april och avgjorde då sju tillsynsärenden. Vid sammanträdet beslutades det i sex fall om varning och erinran i ett fall. Läs mer hos Revisorsinspektionen.

Influerare och gamers kan behöva deklarera

Skattereglerna är tydliga för den som är influerare eller gamer men inte bedriver en näringsverksamhet. Inkomster från till exempel tjänster, gratis produkter eller provision behöver i regel deklareras. Läs mer hos Skatteverket.

Sista minuten-tips till den som ännu inte har deklarerat

2,2 miljoner personer har fortfarande deklarationen framför sig. Sista deklarationsdag är den 2 maj. Skatteverkets experter tipsar om att deklarera digitalt, för att få bästa möjliga hjälp och undvika onödiga fel. Läs mer hos Skatteverket.

Förtydligande: Laddning av el-fordon

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning om när en vara eller tjänst är omsatt och uppdaterat informationen om laddning av elfordon. Läs mer hos Skatteverket.

Tilläggstullar på vissa varor från USA

Tullverket har uppdaterat sin information om tilläggstullens nya nivåer som gäller från 1 maj och som tas ut på vissa varor från USA. Läs mer hos Tullverket.

Rysk teknikanskaffning försöker kringgå gällande sanktioner

Tullverket uppmanar till uppmärksamhet mot exporter av teknik som via bulvaner kan hamna i Ryssland trots handelsrestriktioner. Säkerhetspolisen har tagit fram information om vad exportföretag kan tänka på. Läs mer hos Tullverket.

Två personer åtalas för grova momsbedrägerier

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö väcker åtal mot två personer som misstänks för grova momsbedrägerier och delaktighet i omfattande organiserad brottslighet. Läs mer hos Ekobrottsmyndigheten.

HFD: Dom i mål om inkomstskatt och skattetillägg

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i ett mål om Beskattningstidpunkten för en utdelning från ett utländskt fåmansföretag. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen.

HFD: Dom om skada vid hemarbete

Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vad som krävs för att det ska vara fråga om en arbetsskada vid arbete hemifrån. Domstolen har bedömt att det krävs att olyckan inträffar när personen utför sitt arbete och att olyckan inte beror på privatlivet. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Prognos: Inflation höjer utgifter för socialförsäkringen

Inflationen förväntas höja prisbasbeloppet och löner, vilket innebär höjda ersättningsnivåer för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning och föräldraförsäkringen. Det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnat till regeringen. Läs mer hos Försäkringskassan.

Internationellt

IAASB föreslår ändringar i ISA 570

International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) har utfärdat föreslagna ändringar av sin nuvarande standard för fortsatt drift, International Standard on Auditing 570 (Revised), Going Concern. Till och med den 24 augusti tar IAASB emot synpunkter på förslaget. Läs mer hos IAASB.

Offentliga sektorn behöver en helhetssyn på hållbarhet

IFAC, IPSASB och Accountancy Europe var värdar för en diskussion om framtiden för hållbarhetsrapportering i den offentliga sektorn och det akuta behovet av att utveckla offentliga sektorsspecifika hållbarhetsrapporteringsstandarder. Det går nu att ta del av inspelningen i efterhand. Läs mer hos IFAC.

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan