2023-04-24
Nyheter

Nya kurser om ISA, IFRS och hållbarhet i FAR:s utbildningspaket

Genomgång av revisionsstandarder, grundläggande kunskap om IFRS och hållbarhet. Det är några nyheter i FAR:s digitala utbildningspaket.

Utbildningspaketet innehåller kurser på så väl grund- som specialistnivå och täcker in de flesta av de områden som du som revisor, redovisningskonsult eller rådgivare möter i din yrkesvardag. Det ger möjlighet att regelbundet fördjupa dig och uppdatera dig inom till exempel redovisning, revision, skatt och moms.

– Det är också tänkt att fungera som ett verktyg när man stöter på frågeställningar i sitt yrkesutövande och snabbt behöver repetera eller uppdatera sig inom ett visst område, berättar Robert Wennberg, affärsområdeschef Kompetens.

I utbildningspaketet finns dessutom både nyhetsdagar och nyhetswebbinarier.

– Kurserna är utvecklade i samarbete med branschens experter som väljer ut aktuella och vanliga frågeställningar inom områden som redovisning, skatt och moms. Innehållet uppdateras löpande för att överensstämma med de senaste regelverken.

Vilka nyheter vill du särskilt lyfta inför hösten?

–  Vi har till exempel nya kurser riktade mot revisorer som handlar om ISA, granskningsuppdrag och granskning av hållbarhet och etik. Utöver det så uppdateras kurserna i penningtvätt och antikorruption årligen, det är ett bra sätt att repetera och fördjupa sig, säger Robert Wennberg.

Kurserna släpps efterhand under året och du som har utbildningspaketet får löpande information när kurserna finns tillgängliga.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se