2022-09-26
Nyheter

Penningtvätt och hållbarhet två av nyheterna i höstens utbildningspaket

Penningtvätt, hållbarhet i praktiken och fler kurser inom moms är några av nyheterna i FAR:s utbildningspaket. I utbildningspaketet hittar du alltifrån de senaste uppdateringarna inom regelverken till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor.

Utbildningspaketet innehåller kurser på så väl grund- som specialistnivå och täcker in de flesta av de områden som du som företagsekonom, löne- och redovisningskonsult, revisor eller skatterådgivare möter i din yrkesvardag. Utbildningspaketet är också tänkt att vara ett arbetsverktyg som kan vara till hjälp när man stöter på frågeställningar hos en kund och snabbt behöver uppdatera sig inom ett visst område, säger Robert Wennberg, affärsområdeschef Kompetens.

Vilka nyheter vill du särskilt tipsa om inför hösten?

−Jag vill slå ett extra slag för kursen Penningtvätt fördjupning 2022 som säkerställer att din byrå får årlig utbildning inom det högaktuella området penningtvätt. En annan nyhet är Hållbarhet i ett mindre företag som fokuserar på hur mindre företag kan arbeta med hållbarhet. Dessutom har vi utökat vårt utbud med ännu fler kurser inom moms som riktar sig till dig som arbetar med distanshandel och fastighetsföretag.

Finns det några särskilda nyheter för ekonomiansvariga och controllers?

− Det mesta inom utbildningspaketet är aktuellt för ekonomiansvariga och controllers. I stället för hela dagar med utbildning kan ekonomer utbilda sig inom de områden som är aktuella för rollen och genomföra utbildningarna när man har tid.

Kommer FAR att fortsätta med att arrangera utbildningar både online och på plats?

−Pandemiårens nya beteenden har skapat en allt större efterfrågan på online-utbildningar och samtidigt ökat antalet e-kurser on demand, det vill säga kortare e-kurser där deltagarna själva väljer när de går kursen. Tack vare den stora efterfrågan har vi under året jobbat med att utveckla utbudet för just våra online-utbildningar och det har varit jätteroligt att se att det uppskattats av våra kursdeltagare.

– Det är viktigt att utbildningsutbudet fortsätter vara en mix av både fysiska möten och digitala möjligheter så att alla kan kompetensutveckla sig oavsett var de befinner sig, säger Robert Wennberg.

Robert Wennberg

Affärsområdeschef Kompetens

08-506 112 06 robert.wennberg@far.se