2022-09-07
Nyheter

Ny expertgrupp tar sikte på dialog

Att öka dialogen med myndigheter och organisationer kring de regler som gäller för intyg och yttrande. Det är en frågorna som står i fokus för FAR:s operativa grupp för intyg och yttrande. Gruppen startade i våras och ordförande är Tomas Mathiesen, auktoriserad revisor på KPMG.

Behovet av en expertgrupp för frågor kopplat till intyg och yttrande väcktes under coronapandemin. En anledning är alla yttranden som revisorer lämnade för coronarelaterade stöd. Men även i andra sammanhang har begäran om ett revisorsyttrande ökat. 

FAR:s operativa grupp för intyg och yttrande: Tomas Mathiesen, Björn Irle, Elisabeth Raun, Thomas Lönnström , Rebecca Ersryd


− Det är i grunden bra att vi som revisorer kan hjälpa till, men oavsett vad uppdragsgivaren eller mottagaren av yttrandet vill ha så har vi regelverk att följa. Vi vill öka förståelsen för detta både hos revisorerna och bland de organisationer och myndigheter som efterfrågar olika intyg och yttranden, säger Tomas Mathiesen.

Bjuder in till diskussion

Expertgruppen arbetar med att ta fram exempel för revisorer, utifrån de normer och standarder som finns. Gruppen verkar också för att lära de kunder som vill ha ett yttrande vilka krav de kan ställa på en revisor. Det gör man genom att bjuda in organisationer och myndigheter till diskussion kring vilka regler och rutiner som gäller.

− Ett exempel är Sida, som ju är en stor bidragsgivare. De har arbetat fram en ny granskningsinstruktion som vi har haft möjlighet att kommentera och göra inspel på, utifrån vad revisorn kan bidra med och var revisorns ansvarsområde slutar, förklarar Tomas Mathiesen.

Uppdrag knutet till standarder

Revisorns uppdrag är starkt reglerat och knutet till olika standarder. Framför allt finansiärer till ideell sektor vill ofta ha ett intyg från revisor, som en garanti för att de pengar man bidragit med används på rätt sätt.

− Om en ideell idrottsförening till exempel har fått bidrag från Allmänna arvsfonden för att anlägga en fotbollsplan vill Allmänna arvsfonden få veta att pengarna används på rätt sätt och begär då ett intyg från föreningens revisor. I den situationen är det viktigt att revisorn inte skriver på ett intyg för att ”vara hygglig”. I stället ska revisorn bedöma vilken form av yttrande han eller hon kan använda. Ofta kan ett yttrande enligt ISRS 4400 var tillräckligt, menar Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR och representant i operativa gruppen för intyg och yttrande.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se