2022-09-26
Nyheter

FAR:s medlemspanel: Så ser medlemmarna på företagarnas ekonomiska läge

Skenande energipriser, ökade råvarukostnader, minskad försäljning och svårigheter att rekrytera är det som bedöms oroa företagarna mest. Samtidigt befinner sig majoriteten av kunderna i en stabil ekonomisk ställning. Det visar svaren i FAR:s senaste medlemspanel som skickades ut i september.

− Behovet av att följa sin ekonomi löpande har aldrig varit så stort som nu och våra medlemmar upplever en ökad efterfrågan på rådgivning inom budgetuppföljning, lönsamhetsfrågor, likviditets- och finansieringsfrågor samt omstruktureringar. Majoriteten av medlemmarna som svarat bedömer att deras kunder befinner sig i en stabil ekonomisk ställning. ​Svaren i medlemspanelen visar även på vikten av att ha en kvalificerad rådgivare vid sin sida, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

På frågan vilka branscher som anses vara mest drabbade av den lågkonjunktur som Sverige är på väg in i svarar majoriteten bygg, handel och besöksnäringen.

− Vi ser ingen alarmerande konkurstrend även om en del av de svarandes kunder befinner sig i riskområdet. Har du kunder inom de mest drabbade branscherna så är det extra viktigt att vara proaktiv och ha en löpande dialog om den ekonomiska utvecklingen, betonar Therese Andersson

Liksom för många andra är det skenande energipriser som oroar företagarna mest. Men även ökade råvarukostnader, minskad försäljning och svårigheter att rekrytera.

− 30 procent av de svarande bedömer att de kommer att öka sina intäkter då efterfrågan på deras tjänster ökar, vilket är positivt. Det är också glädjande att de ser en ökande fakturering där prisökningen står för 38 procent och efterfrågan av tjänster för 55 procent, säger Therese Andersson.

Varför ska jag som medlem svara på FAR:s medlemspanel?

−Medlemspanelen är ett sätt för oss att snabbt kunna ta tempen på viktiga frågor. Dina svar ger oss viktig input kring hur vi som branschorganisation kan stötta dig som medlem på bästa sätt, bli ännu mer relevanta och skapa största möjliga medlemsnytta, säger Therese Andersson.

Har du frågor och funderingar kring medlemspanelen kontakta gärna Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem.

Medlemspanelen september 2022

Frågorna om oron kring det ekonomiska läget, ställdes till medlemspanelen (revisorer, skatterådgivare, samt redovisnings- och lönekonsulter) via mejl i september 2022. Totalt svarade 315 medlemmar. Svarsfrekvensen är representativ för FAR:s medlemskategorier.

Medlemspanelen september 2022

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se