2022-10-31
Nyheter

Två områden att hålla koll på inför bokslutet

Hur påverkar den stigande inflationen den finansiella rapporteringen? Vad är nästa steg i ESEF-rapporteringen att ha koll på? Inför bokslutet djupdyker FAR:s experter i dessa frågor i två fördjupningsartiklar publicerade på tidningen Balans webb.

FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering – redovisning har tagit sig an ämnet stigande räntor och inflation. I fördjupningsartikeln Stigande inflation – påverkan på företags finansiella rapporter fokuserar gruppen på effekterna av den stigande inflationen och hur det påverkar företags finansiella rapporter som tillämpar årsredovisningslagen och K3. Frågeställningarna är dock desamma oavsett vilket regelverk som tillämpas.

Viktiga lärdomar inför framtiden

FAR:s Strategigrupp Redovisning tittar närmare på ESEF-rapporteringen och drar i artikeln ESEF-rapportering lärdomar och förberedelser inför framtiden  slutsatser från året som gått samt blickar framåt kring vad som är nästa steg och vilka förberedelser som behövs inför årsredovisningen 2022. FAR har en arbetsgrupp som fokuserar på frågeställningar kopplat till ESEF. Gruppen består av representanter från flera av de större revisionsbyråerna i Sverige, och följer löpande utvecklingen kring ESEF både i Sverige och Europa.

Läs artiklarna i sin helhet

Stigande inflation påverkan på företags finansiella rapporter 
ESEF-rapportering lärdomar och förberedelser inför framtiden