2022-10-06
Nyheter

Normeringar i fokus på höstens redovisningsdag

Fusioner, aktierelaterade ersättningar och eget kapital. Det och andra aktuella frågor behandlas under FAR:s Redovisningsdag 2022.

Att hålla koll på alla nyheter och omvärldsbevaka är viktigt, men hinns inte alltid med med i arbetsvardagen. Det vet föreläsarna på FAR:s Redovisningsdag som strävar efter att på en dag sammanfatta de viktigaste händelserna inom redovisning för deltagarna. Sofia Wallebom, redovisningsspecialist på Aspia och en av dagens föreläsare, berättar om årets upplägg och ämnen.

Sofia Wallebom, redovisningsspecialist på Aspia

– Vi inleder dagen med ett nyhetspass där vi går igenom vad som hänt under det gångna året. Av erfarenhet vet vi att nyhetsbevakning tar tid och då är det skönt att under en dag komma och få en uppdatering på vad som hänt. Vi går bland annat igenom förändringar i normeringar och var i processen man befinner sig för olika uppdateringar – då får man en helhetsbild av vad som hänt och vad som kan hända under kommande år.

Fusioner, aktierelaterade ersättningar och eget kapital

Under dagen går föreläsarna igenom tre huvudteman. Som ett större block behandlas bland annat fusioner. Det med förankring i Bokföringsnämndens nya normering som släpptes i oktober 2020.

– Vi kommer att gå igenom exempel och titta på vad som är svårt och hur det är uppbyggt. Det behöver ofta gå några år innan en ny normering sätter sig och innan det blir tydligt vilka svårigheter som kan dyka upp när den ska tillämpas. Därför tyckte vi att det kändes relevant att ta upp ämnet nu, säger Sofia Wallebom.

En annan aktuell fråga som behandlas är aktierelaterade ersättningar.

– Jag får mer och mer frågor om det här och det känns som att det blir allt vanligare att personal erbjuds optioner i företaget. Frågan är aktuell för företag av alla storlekar. Vi går igenom om hur det här påverkar redovisningen. Jag tror att många redovisningskonsulter är lite rädda för sådana här frågor, eftersom de är så svåra.

Det tredje huvudtemat för årets Redovisningsdag är eget kapital.

– Vi kommer bland annat att belysa bunden och fri överkursfond och hur det påverkar vinstdisposition, säger Sofia Wallebom.

Aktuella frågor och svar

Utöver de större blocken tar föreläsarna upp frågor och svar inom aktuella ämnen som de ofta själva stöter på i arbetet.

– Vi kommer ta upp aktuella frågor där vi försöker anpassa ämnen så att det blir heltäckande och fångar upp både smått som stort så att alla på plats kan gå hem och känna att de fick med sig något från dagen, säger Sofia Wallebom.

Carin Jonsson

Carin Jonsson

Produktchef

08-506 112 95 carin.jonsson@far.se