2022-11-11
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 45

Rundabordsamtal om de mindre revisionsföretagens förutsättningar, brister i jämförbarhet när företag klimatrapporterar och nya bestämmelser om gränsöverskridande rörlighet inom EU är några av nyheterna i Utblick vecka 45.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

De mindre revisionsföretagens förutsättningar

Revisorsinspektionen bjuder in till rundabordssamtal om de mindre revisionsföretagens förutsättningar. Samtalen hålls på fem orter runt om i landet. Läs mer hos Revisorsinspektionen

 

Budgeten för 2023 lämnad till riksdagen

Budgetpropositionen för 2023 har lämnats till riskdagen. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Läs mer om budgeten på regeringens webb

 

Skatteverket om budgetpropositionen

Skatteverket har på sin webbplats samlat förslagen från budgetpropositionen som berör myndigheten. Det rör sig bland annat om information om åtgärder som förstärkt jobbskatteavdrag för personer som fyllt 65, sänkt skatt på bensin och diesel och slopad skattenedsättning för datorhallar. Läs mer hos Skatteverket

 

Nya bestämmelser om gränsöverskridande rörlighet inom EU

Den 31 januari 2023 föreslås nya regler om företags rörlighet inom EU träda i kraft. Förslagen innebär bland annat en skärpning av myndighetskontrollen för att motverka brottslig verksamhet. Läs mer hos Bolagsverket

 

Skatterättsnämnden får rätt om punktskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden rörande en fråga punktskatt och avdrag för energiskatt. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

 

2 983 kvalificerade revisorer i Sverige

Revisorsinspektionen har publicerat sin månadsstatistik över antalet kvalificerade revisorer och revisionsbolag i Sverige per den 6 november i år. Läs mer hos Revisorsinspektionen

 

Tre av tio som får kvarskatt är över 65 år

Av de 1,3 miljoner personer som fått kvarskatt i år är cirka 400 000 över 65 år. Att pensionärer ofta får kvarskatt beror på att pensionen kommer från flera utbetalare. Läs mer hos Skatteverket

 

Uppdaterad vägledning rörande konkurser

Skatteverket har uppdaterat sin vägledning efter ett rättsfall rörande EU:s insolvensförordning och svensk domsrätt vid ansökan om konkurs när gäldenären är registrerad som utvandrad. Hovrätten fann i det aktuella fallet det visat att gäldenärens huvudsakliga intressen fanns i Sverige. Läs mer hos Skatteverket

 

Nytt stöd att söka för filmer och dokumentärer

För första gången kan företag söka stöd för produktion av audiovisuella verk i Sverige. Syftet är att öka antalet verk som produceras helt eller delvis i Sverige och stödet riktar sig till den som ska producera spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie. Läs mer hos Tillväxtverket

 

Internationellt

EU-parlamentet sa ja till CSRD

EU-parlamentet har fattat beslut om det nya direktivet CSRD, som fick brett stöd: 525 ja, 60 nej och 28 avstod. Enligt ett pressmeddelande från EU-parlamentet ska CSRD sätta stopp för greenwashing, stärka den sociala marknadsekonomin och lägga grunden till en global standard för hållbarhetsrapportering. 

Läs mer hos EU-parlamentet
Läs mer på FAR.se

 

Brister i jämförbarhet när företag klimatrapporterar

IFAC har publicerat en ny rapport som belyser bristande jämförbarhet i företagens klimatrapportering. Detta innebär utmaningar för intressenter, tillsynsmyndigheter och investerare. Läs mer hos IFAC

 

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan