2022-11-16
Nyheter

Skatteverksamheter godkända i kvalitetskontroll skatt

Maneki revision AB är den senaste byrån som blivit kvalitetskontrollerad och godkänd av FAR:s Kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet. Totalt elva byråer har hittills blivit kvalitetskontrollerade och godkända och får använda titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR i sin kommunikation.

 −Kvalitetskontrollen ger ett kvitto på att verksamheten håller en hög kvalitetsnivå i sin rådgivning och lyfter betydelsen av auktorisationen hos Auktoriserade Skatterådgivare FAR, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Huvudregeln är att kvalitetskontrollen  ska utföras som så kallad enskild kontroll. Större verksamheter kan däremot ansöka om så kallad systemkontroll.

Kontrollanten ger förbättringsförslag

Övergripande frågor som kvalitetskontrollanten söker svar på i en kontroll är till exempel: Hur arbetar byrån med kvalitetssäkring? Hur följs penningtvättslagen och hur säkerställs id-kontroller? Hur tar sig byrån an nya klienter?

För mindre byråer är det en kontrollant som utför kontrollen, i stället för två kontrollanter som för större byråer vid systemkontroll. Kontrollanten har en direktkontakt med en representant för bolaget, gör intervjuer och går igenom frågeformulären som ska besvaras.  

I samband med besöket och analysen efteråt kommer kontrollanten även med förbättringsförslag.  

– Det är något som byråerna ofta är tacksamma för och det bidrar till att sprida kunskap i och utveckla branschen. De vanligaste områdena för förbättring brukar handla om dokumentation av kvalitetssäkring i rådgivningen som exempelvis att lämnad rådgivning är avstämd med eller granskad av en kollega samt dokumentation av utbildningar skatterådgivaren deltagit i under året, säger Torbjörn Hagenius.

Kontroller var sjätte år

Efter den första godkända kvalitetskontrollen genomför FAR sedan kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Förutom Maneki revision AB har skatteverksamheterna på KPMG, Mazars, Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och de mindre skattebyråerna Lundins Skatt, Levakt, Cetreal, Gothia Skatt & Information och Skatteexperten i väst tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.