2022-03-08
Nyheter

Invasionen av Ukraina – hur påverkas du som revisor eller rådgivare?

Den ryska invasionen av Ukraina berör oss alla. FAR delar samhällets bestörtning över det mänskliga lidande som invasionen medför och den oro som det politiska läget innebär. Vi förbereder råd och stöd till de revisorer och rådgivare som behöver svar på frågor kring hur sanktionerna mot Ryssland, ryska företag och ryska medborgare ska hanteras av deras kunder.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland en invasion av Ukraina, något som påverkar oss alla. Först och främst känner vi medlidande med alla som direkt berörs av invasionen och de strider som pågår. Världssamfundet har reagerat starkt med långtgående sanktioner mot Ryssland, ryska företag och ryska medborgare. Utöver det vidtar många företag ytterligare åtgärder för att försöka påverka Ryssland.  

–  Det är med bestörtning vi ser vad som händer i Europa och i vår närhet. Våra tankar går till de som direkt och indirekt påverkas av den ryska invasionen av Ukraina, säger Karin Apelman generalsekreterare och VD för FAR. 

Förstå och följa införda sanktioner 

Händelserna i Ukraina påverkar näringslivet på olika sätt. De sanktioner som har införts av EU måste alla företag förstå och följa.  

Reglerna kring sanktioner är svåra att förstå och tolka och för FAR:s medlemmar kan det innebära att kunder hör av sig för att få hjälp. Det bästa rådet till kunderna i dagsläget är att söka information via myndigheter och andra relevanta källor. I än större utsträckning än vanligt beror svaren på varje företags enskilda situation och förhållande.  

– FAR:s medlemsrådgivning har hittills inte fått så många frågor om sanktioner eller annat relaterat till invasionen av Ukraina. Men som medlem är du alltid välkommen att höra av dig till medlemsrådgivningen om du behöver någon att bolla en knepig fråga med, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem. 

FAR kommer kontinuerligt att publicera relevanta nyheter och om behov uppstår också ta fram vägledningar. 

Hur påverkar händelserna i Ukraina boksluten?  

Många redovisningskonsulter och revisorer är mitt inne i arbetet med boksluten för bolag med bokslut sista december.

Rysslands invasion av Ukraina skedde den 24 februari. För bokslut före den dagen är det en händelse efter balansdagen som behöver beaktas i bokslutet med upplysningar i förvaltningsberättelsen (och i not för vissa företag). Vilken upplysning som ska lämnas beror på hur händelsen påverkar företagets verksamhet.  

Uppdatera riskbedömning vid behov 

Som revisor och rådgivare gäller det att se hur kunderna påverkas. Det kan se olika ut och vissa företag påverkas mer än andra. Det viktiga är att företagen gör en bedömning av påverkan på det egna företaget och att revisorn vid behov uppdaterar sin riskbedömning.

–  Ur ett redovisningsperspektiv har situationen likheter med när covid 19 bröt ut i mars 2020. Företagen behöver bedöma vilken påverkan händelserna kan ha på företaget vad gäller värdering av tillgångar, tillgång till insatsvaror och möjlighet att sälja sina varor och tjänster, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Områden som kan påverkas

Värdering, exempelvis varulager, kundfordringar, maskiner och tekniska anläggningar, goodwill, placeringar i ryska värdepapper.

Framtidsutsikter, tillgång till råvaror och andra resurser, möjlighet att sälja till kunder i Ryssland, prisökningar, svårigheter att fullfölja avtal. 

Finansiering, tillgång till finansiering, särskilt från ryska ägare.

  • Kunskap

    Information med anledning av invasionen av Ukraina

    Till sidan