2022-03-11
Nyheter

Accountancy Europe om kriget i Ukraina: Så här behöver branschen agera

Kriget i Ukraina påverkar många verksamheter. Nu går Accountancy Europe ut med råd gällande penningtvätt, cybersäkerhet samt redovisning, rapportering och revision.

FAR:s europeiska paraplyorganisation Accountancy Europe har i dagarna släppt information om hur branschmedlemmar ska agera efter invasionen av Ukraina.

I samband med att EU och enskilda länder inför sanktioner måste europeiska revisorer ta itu med dessa, samt andra konsekvenser av kriget som påverkar olika verksamheter. Det skriver Accountancy Europe på sin webb. Det är angeläget att fortsätta vara självreflekterande, oberoende och etisk.

Ett par varningspunkter som organisationen belyser är penningtvätt, cybersäkerhet samt redovisning, rapportering och revision – och ger råd hur du ska göra rätt.

– Accountancy Europe hänvisar till de regelverk som redan finns kring händelse efter balansdagen, fortlevnad, etcetera. Regelverken är tillämpliga även i svensk miljö, säger Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

Björn Irle

Auktoriserad revisor

bjorn.irle@far.se

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se
  • Kunskap

    Information med anledning av invasionen av Ukraina

    Till sidan