2022-05-20
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 20

Bredband skattepliktig förmån, tio anledningar att lämna in årsredovisningen digitalt och stark ställning för redovisningskonsulter i Norge. Det och mycket mer får du i FAR:s utblick vecka 20.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Sommarjobbare kan jämka för rätt skatt från början

Den som tjänar mindre än 20 431 kronor på ett sommarjobb och inte har andra inkomster under året ska inte betala inkomstskatt. För att slippa skatteavdrag behöver ett intyg lämnas till arbetsgivaren. Intyget finns att hämta kostnadsfritt på skatteverket.se. Läs mer hos Skatteverket 

Bredband skattepliktig förmån

Kostnad för att ansluta hemmet till ett fibernät eller för annan liknande fast installation i bostad är en privat levnadskostnad som inte är avdragsgill. Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning.

Om arbetsgivaren betalar kostnaden för bredbandet är det en skattepliktig förmån. Endast i undantagsfall kan kostnaden för bredband uppfylla förutsättningarna för att vara ett arbetsredskap och därmed vara skattefri för den anställda. Läs mer hos Skatteverket: Fast installation av fiber och Fast installation av bredband

När är en vara eller en tjänst omsatt?

Skatteverket har uppdaterat sin rättsliga vägledning efter ett besked från EU-domstolen om att en så kallat city card, som ger innehavaren rätt att under begränsad tid och upp till ett visst värde ta del av olika tjänster på en viss plats, kan utgöra en flerfunktionsvoucher. Läs mer hos Skatteverket

Så påverkas företagare av Rysslands invasion av Ukraina

På verksamt.se finns samlad information om bland annat rådande exportrestriktioner, IT-säkerhet och hur företag gör som vill anställa någon från Ukraina. Läs mer på verksamt.se

Tio anledningar att skicka in årsredovisningen digitalt

Sverige har höga målsättningar kring digitalisering. Bolagsverket har på sin webbplats samlat tio anledningar till varför det är bättre att skicka in årsredovisningen digitalt. Läs mer hos Bolagsverket

Skatteträffsfilmer våren 2022

För dig som arbetar med skatter och redovisning i ett företag, byrå eller i offentlig verksamhet har Skatteverket publicerat  två skatteträffsfilmer. Där tar myndigheten upp viktiga nyheter inom skatteområdet som till exempel nya ställningstaganden och regler. Se filmerna på Skatteverkets webbplats

Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpning

Svenska lagar ändras för att ge brottsbekämpande myndigheter utökad tillgång till finansiell information och finansiell analys. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att en ny lag om finansiell information i brottsbekämpningen införs och lagändringar om bland annat konto- och värdefackssystem, offentlighet och sekretess. I och med detta anpassas svensk lag till EU-regler om finansiell information i brottsbekämpningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2022. Läs mer på riksdagens webbplats

Lättare att flytta pensionssparade pengar

Riksdagen har beslutat att rätten att flytta och återköpa individuella fond- och depåförsäkringar utökas. Rätten till flytt och återköp ska gälla oavsett när avtalet om fond- och depåförsäkring har ingåtts. Lagändringarna berör framför allt de som har sparande i privata pensionsförsäkringar och individuella tjänstepensionsförsäkringar. Riksdagen vill också att regeringen utreder hur flytt av tjänstepension kan underlättas. Regeringen bör även utreda möjligheten att ta bort kravet på firmatecknares underskrift när tjänstepension flyttas från en tidigare arbetsgivare. Läs mer på riksdagens webbplats

Internationellt

Ny vägledning från IAASB om bedrägeri och revision av finansiella rapporter

Hur ska ISA 240 förhålla sig till andra ISA vid planering och genomförande av ett revisionsuppdrag och rapportering om detta. IAASB har publicerat vägledningen ”The Fraud Lens – Interactions Between ISA 240 and Other ISAs”. Läs mer hos IAASB

Stark ställning för redovisnings­konsulter i Norge

Snart väntas norska Stortinget få ett förslag från finansdepartementet till en ny lag om auktorisation av redovisningskonsulter. Förändringarna kan påverka utbildningskraven och skärpa dem ytterligare. Redan i dag är kraven tuffare för att bli auktoriserad redovisningskonsult i Norge jämfört med Sverige, men samtidigt åtnjuter yrkesrollen en högre status. Tidningen Balans intervjuar Hanne Opsahl från branschorganisationen Regnskap Norge, om vad förslaget kan få för konsekvenser. Läs mer på tidningenbalans.se

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan