2022-05-13
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 19

Skattereduktion för a-kassa, höjd omsättningsgräns för skattebefrielse och XBRL Sweden om digitala signeringar. Det och mycket mer får du i FAR:s utblick vecka 19.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Höjd omsättningsgräns för skattebefrielse

Från och med den 1 juli 2022 höjs omsättningsgränsen för skattebefrielse från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Läs mer hos Skatteverket

Lösningar för digital signering utvärderade av XBRL Sweden

XBRL Sweden har granskat elektroniska signeringstjänster när dokument ska skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. Resultatet presenteras på föreningens webbplats. Läs mer hos XBRL Sweden

Så många revisorer och revisionsbolag finns i Sverige

Revisorsinspektionen har publicerat sin månatliga statistik om antalet registrerade revisionsbolag samt antalet auktoriserade och godkända revisorer i Sverige. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Beslut om fastighetstaxering snart på väg

I mitten av juni skickar Skatteverket ut besked om fastighetstaxeringen till fastighetsägare med digital brevlåda. Läs mer hos Skatteverket

Ansvarsbegränsningen inte oskälig

I ett kommersiellt avtal hänvisades till allmänna villkor som innehöll en begränsning av skadeståndsansvaret vid oaktsamhet. Frågan som rör en revisionsbyrå har prövats av Högsta domstolen som skriver: denna ansvarsbegränsning varit oskälig enligt 36 § avtalslagen och har därför tillämpats så att fullt skadestånd inte behövde betalas. Läs mer hos Högsta domstolen

Bankföreningen om bankernas nya betalningsinfrastruktur

Bankerna är på gång att få en ny betalningsinfrastruktur. Bankföreningen bjuder därför in alla som vill veta mer till ett digitalt seminarium den 19 maj. Läs mer hos Bankföreningen

Skattereduktion för avgift till a-kassa

Riksdagen har beslutat om en skattereduktion för avgiften till a-kassan. Förslaget innebär att den som är medlem i en svensk a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften. Läs mer på Riksdagens webbplats

Myndigheter bör få större möjligheter att utbyta information

Riksdagen har uppmanat regeringen om att ge Försäkringskassan och andra myndigheter större befogenheter att dela information med varandra för att öka och effektivisera samarbetet och skapa förutsättningar för att utreda bidragsfusk. Läs mer på Riksdagens webbplats:

Internationellt

Nytt podd-avsnitt ute hos IFAC

IFAC har publicerat del 3 i sin poddserie där innovativa SMP-utövare delar med sig av hur de anpassar sig till den snabbt föränderliga globala ekonomin. Läs mer och lyssna på IFAC:s webbplats

Hållbarhetsrapportering: Första utkasten till standarder presenterade

Nu har EFRAG gått ut med de första utkasten till standarder för hållbarhetsrapportering. FAR kommer att engagera sig i remissen – som berör såväl revisorer, som redovisningskonsulter lönekonsulter och skatterådgivare. Läs mer på far.se

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan