2022-05-09
Nyheter

FAR:s medlemspanel: Så påverkas vi av oroligheterna i världen

Det är högt tryck på byråernas tjänster på grund av coronapandemin och kriget i Ukraina. 58 procent ser en ökning av efterfrågan, enligt svaren i FAR:s medlemspanel som skickades ut i april.

Närmare 60 procent av de medlemmar som har svarat ser en ökad efterfrågan på byråns tjänster de senaste tre åren, det vill säga sedan coronapandemin började och kriget i Ukraina blev ett faktum. Av dessa svarar 16 procent att ökningen är markant.

Stort förtroende för branschen

– Att efterfrågan blivit högre är en stark indikation på att det finns ett stort förtroende för vår bransch. Vi har en solid bas att stå på och vi kan hjälpa våra kunder på rätt sätt, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR.

Höjda arvoden kommande året

Vidare svarar 59 procent i medlemspanelen att de på grund av den ökade inflationstakten i Sverige har höjt - eller sannolikt kommer att behöva höja - sina arvoden det kommande året.

– Stor efterfrågan på tjänster tillsammans med en ökad inflation driver upp priserna. Dessutom blir både redovisningen och intygen som krävs mer komplexa. Det är helt naturligt att det finns ett behov av att höja priserna på arvoden även inom vår bransch, betonar Therese Andersson.

Oroligheter skapar oförutsägbarhet

Upplever du att du och din byrå har fått mer att göra och att det kan leda till att ni får problem att leverera i tid? På den frågan svarar en tredjedel (33 procent) ja.

De vanligaste förekommande anledningarna enligt svaren är just på grund av många eller komplexa intyg samt sjukdom eller vabb hos medlemmen eller kunden.

Här pekar Therese Andersson på att det vanligtvis väloljade maskineriet hos byråerna kommit ur gängorna efter de senaste årens oroligheter:

– Vi förstår att det har blivit svårare att planera uppdragen, som numera är mer oförutsägbara. Vi på FAR ser utmaningarna som våra medlemmar brottas med. Den här informationen är värdefull och användbar för oss att ha i kontakt med myndigheter.

– Det här visar också på det stora rekryteringsbehovet som branschen har.

På frågan om medlemmens eller byråns tjänster kommer att efterfrågas mer i och med kriget i Ukraina, svarar 10 procent ja och 55 procent nej, medan 35 procent inte vet.

– En tredjedel av de som svarat kan inte överblicka konsekvenserna. Det är troligen för tidigt att sia om effekten, konsekvenserna är ännu inte helt tydliga, kommenterar Therese Andersson.

 

 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Medlemspanelen april 2022

Frågorna om oroligheterna i världen (coronapandemin och kriget i Ukraina) samt inflationstakten i Sverige, ställdes till medlemspanelen (revisorer, skatterådgivare, samt redovisnings- och lönekonsulter) via mejl i april 2022. Totalt svarade 493 medlemmar. Svarsfrekvensen är representativ för FAR:s medlemskategorier.

Medlemspanelen april 2022