2022-06-10
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 23

Nytt sanktionspaket mot Ryssland, skarpare regler mot momsfusk, ny lag om företagsrekonstruktion och skattelättnader för arbetsresor. Det är några av de nyhetsnotiser du hittar i FAR:s utblick vecka 23.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Så påverkas branschen av nya sanktionspaketet mot Ryssland

EU presenterar sitt sjätte sanktionspaket med ekonomiska och individuellt kännbara konsekvenser mot Ryssland och ryska medborgare. De skärpta sanktionerna innebär bland annat ett förbud mot att erbjuda revision, redovisningstjänster och skatterådgivning till ryska staten eller bolag etablerade i Ryssland. Läs mer på far.se

Regeringen aviserar översyn av budgetprocessen

Det är hög tid att återgå till en ordnad budgetprocess, efter de senaste årens exceptionella lägen, menar regeringen och vill därför göra en översyn av budgetprocessen samt bjuda in övriga partier för att diskutera en ny parlamentarisk budgetkommitté. Läs mer på regeringens webbplats

Färre än 3 000 revisorer i Sverige

I maj auktoriserades tre revisorer. Det innebär att det nu finns totalt 2 998 revisorer i Sverige. Av dessa är 2 741 auktoriserade och 257 godkända. Ta del av statistiken hos Revisorsinspektionen

Ja till ny lag om företagsrekonstruktion

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ny lag om företagsrekonstruktion. Förslaget innebär bland annat att en rekonstruktionsplan kan innehålla flera andra åtgärder än en ekonomisk uppgörelse och att kraven på rekonstruktörer skärps. Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2022. Läs mer på riksdagens webbplats

Skarpare tag mot momsfusk

En särskild utredare har fått i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på momsområdet. Utredaren ska särskilt analysera om Skatteverket har tillräckligt effektiva verktyg för att upptäcka och förhindra bedrägerier. Mer om åtgärderna på regeringens webbplats 

Säkrare inloggning till Skatteverkets e-tjänster  

Den som använder en separat enhet för inloggning mot Skatteverkets e-tjänster, till exempel en telefon med mobilt bank-id, behöver från den 8 juni skanna en QR-kod vid inloggning. Syftet är att öka säkerheten och skydda användaren mot bedrägerier. Läs mer hos Skatteverket

Förändringar i bonus-malus-systemet

Skärpta utsläppskrav för att få klimatbonus, ta bort hindren för företag att ta del av hela bonusen samt att ett tak som innebär att bonus inte ges för bilar med nypris över 700 000 kronor. Det är några av regeringens modifieringar i bonus-malus-systemet. Vissa ändringar träder i kraft den 8 juli 2022, andra gäller från den 1 januari 2023. Läs hela listan på regeringens webbplats

Riksrevisionen: Underlagen brister i varannan reform

Av de största reformerna i Sverige som har gått att utvärdera är det bara 50 procent som har uppnått sina mål eller förväntade effekter, visar Riksrevisionens nya granskning. Dessutom saknas det kunskap om hur väl satsningarna har fallit ut för flera av de största reformerna. Mer om granskningen hos Riksrevisionen

Sanktioner mot Ryssland påverkar tullhanteringen

Från den 4 juni införs det sjätte sanktionspaketet med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, vilket bland annat omfattar tullhanteringen av spritdrycker, avfall från livsmedelsindustrin, råolja och lättoljor från Ryssland. Läs mer hos Tullverket

Handelslättnader på import av varor med ursprung i Ukraina

Mot bakgrund av nödsituationen i Ukraina införs nu vissa handelslättnader på import av varor med ursprung i Ukraina. Läs mer hos Tullverket

Regeringens omställningspaket i punkter

Reformerad arbetsrätt, ett färskt omställningsstudiestöd och ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd. Det är tre av punkterna i regeringens nya omställningspaket om ändringar i arbetsrätten och om nya former av stöd för arbetstagares omställning på arbetsmarknaden. Läs en FAQ på regeringens webbplats 

Skattelättnader för arbetsresor införs

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ett nytt och enklare system för skattelättnad för arbetsresor, som innebär att nuvarande reseavdrag avskaffas. I stället kommer det att införas skattelättnader som är baserade på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Läs mer på riksdagens webbplats

Inget krav på regelbundna löneutbetalningar för stöd vid korttidsarbete

Högsta förvaltningsdomstolen slår i en dom fast att för preliminärt stöd vid korttidsarbete krävs inte att lön har betalats ut månadsvis eller med något annat regelbundet intervall. En förutsättning är dock att det går att fastställa den ordinarie lön som arbetstagaren skulle ha haft under stödmånaden. Läs mer hos Högsta förvaltningsdomstolen

Skatteverket uppdaterar vägledning om villkor för svensk pensionsförsäkring

Det strider inte mot pensioneringssyftet att en avgift för förvaltningen av pensionskapitalet belastar en tjänstepensionsförsäkring i stället för att någon annan lösning väljs för betalning av avgiften slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i ett överklagat förhandsbesked. Läs mer hos Skatteverket

Höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare föreslås

Det nya förslaget från regeringen syftar till att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden och motverka konkurrens med låga löner. Förslaget inne­bär att det kommer att krävas att arbets­krafts­invand­raren ska ha en anställ­ning som ger en god försörj­ning, till skillnad från nuvarande regel­verk där det räcker med att kunna försörja sig. Läs om förslaget på regeringens webbplats

Skatteverkets ändrar i rättsliga vägledning för punktskatter och återbetalning 

Från och med den 1 juli 2022 utökas 9 kap. 1 § första stycket LSE till att i vissa situationer även omfatta återbetalning av energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som förvärvats av väpnade styrkor som tillhör ett annat EU-land. Läs mer på Skatteverkets rättsliga vägledning

Regler om skattepliktiga inkomster skiljer sig åt 

Reglerna om vilka inkomster som är skattepliktiga och skattefria skiljer sig åt mellan anställning i offentlig tjänst och annan anställning.  För lön och annan ersättning till en artist eller idrottsutövare gäller i stället bestämmelserna i A-SINK. Det finns ytterligare bestämmelser för utländska diplomater i Sverige. Läs mer hos Skatteverket

Internationellt

IAASB diskuterar LCE-standarden

Den 13–17 juni håller The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) styrelsemöte. LCE-standarden, det vill säga, den internationella standarden för revision av mindre komplexa företag, diskuteras 15 juni. Samtliga möten sänds på IAASB:s YouTube-kanal 

Accountancy Europe om hållbarhetsupplysningar

Hållbarhetsupplysningar, så kallade ESG-upplysningar, står på agendan när Accountancy Europe bjuder in till ett webbinarium den 20 juni. Vid samma tillfälle presenteras även organisationens rapport ESG Governance: recommendations for audit committees. Mer information hos Accountancy Europe 

Internationella överföringar uppgiftsdataskyddas

EU-kommissionen och USA har förhandlat om ett ramverk som kan ligga till grund för hur personuppgifter kan överföras mellan EU och USA. Det är något som får stor betydelse för den internationella handeln. Läs mer på regeringens webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan