2022-06-27
Nyheter

Nya regler för hållbarhetsredovisning får grönt ljus

I hållbarhetsrapporterna för 2024 ska större företag redovisa enligt de skärpta redovisningsreglerna CSRD. Det har EU-parlamentet klubbat igenom.

Förslaget till ny rapporteringsstandard, CSRD, har godkänts av EU-parlamentet och medlemsstaterna.

För de allra största företagen börjar de nya reglerna gälla från 2024. Rapporteringskravet omfattar både börsnoterade och icke-noterade företag med fler än 250 anställda.

Kraven för de svenska företag som finns i dag blir i och med detta mer omfattande. De små och medelstora företag som är noterade kan däremot beviljas undantag från rapporteringskravet fram till 2028.

– Det här är ett mycket efterlängtat beslut, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR. Vi ser redan nu att det blir förändringar för revisorerna. Även andra yrkesroller påverkas om de har kunder som i sin tur har kunder eller andra intressenter som kommer att efterfråga hållbarhetsinformationen.

– Nu inväntar vi den slutgiltiga lagtexten och detaljerna, för att kunna gå vidare och utveckla vårt erbjudande och stöd till våra medlemmar, fortsätter hon.

För företag utanför EU gäller de nya rapporteringsreglerna om de har en ”betydande aktivitet” inom unionen.

Nu ska parlamentet och kommissionen formellt godkänna reglerna. Därefter har EU-länderna 18 månader på sig att inordna dem i respektive nationell lagstiftning.

När börjar de nya reglerna att gälla?

EU PIE-bolag

  • >500 anställda (NFRD-bolag)
  • 1 januari 2024 (gäller räkenskapsåret 2024, rapportering 2025)

Stora företag

  • minst två av kriterierna >250 anställda/ 40 MEUR i omsättning/ 20 MEUR i balansomsättning
  • 1 januari 2025 (gäller räkenskapsåret 2025, rapportering 2026)

Små/ medelstora EU PIE-bolag

  • 1 januari 2026 (gäller räkenskapsåret 2026, rapportering 2027)