2022-06-15
Nyheter

Kupongskattelagen ersätts av ny lag om källskatt på utdelning

Ny lag om källskatt på utdelning föreslås och för hanteringen ska skatteförfarandelagen gälla som utgångpunkt. Det framgår av regeringens utkast till lagrådsremiss.

Enligt ett nytt förslag ska källskatt tas ut med 30 procent på utdelning från bland annat svenska aktiebolag. Det gäller även europabolag med säte i Sverige, svensk värde/-pappersfond, svensk specialfond och svensk ideell förening, skriver regeringen på webben.

Bakgrunden är att reglerna - som avser källskatt på utdelning till personer som inte är obegränsat skattskyldiga i Sverige - behöver moderniseras. Det genom att kupongskattelagen upphävs och ersätts av en ny lag om källskatt på utdelning.

Utredningen har pågått länge. Första förslaget fick mycket kritik och finansdepartementet utredde därför saken vidare. Departementets slutliga förslag är det som nu har kommit.

Betydande paket

– Det innehåller ett betydande paket kring rapportering och deklarationsskyldighet om lämnad utdelning och mottagare av denna, och komplicerade regler för bland annat anstånd om skatt. Den föreslagna lagstiftningen är i delar mycket detaljerad och komplex, säger Peter Lindstrand, ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt.

En särskild skatteflyktsregel införs i lagen om källskatt. Skatteflyktslagens användningsområde föreslås dessutom utökas och omfatta även källskatt på utdelning.

Vidare föreslås att ett system med så kallade godkända mellanhänder ska införas. Syftet är att upprätthålla kravet på uppgifter på individnivå, men ändå möjliggöra direktnedsättningar.

Ett annat förslag är att utdelande bolag, utdelande ideell förening eller godkänd mellanhand som betalar ut skattepliktig utdelning, ska göra skatteavdrag för källskatt.

Sätta sig in detaljerna A och O

– Alla vi som rådger och stödjer våra kunder i hanteringen och rapporteringen av källskatter kommer att påverkas. Man bör tidigt sätta sig in i detaljerna, säger Peter Lindstrand.

FAR planerar att lämna in ett remissvar till finansdepartementet i god tid före utsatt sista svarstid 7 oktober 2022.

Förslagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2023, och tillämpas på utdelningar efter den 31 december 2023.

Hans Peter Larsson

Skatteansvarig

08 506 112 14 hans.peter.larsson@far.se