2022-06-15
Nyheter

14 lönekonsulter klarade auktorisationen

Stort grattis till de 14 lönekonsulter som fick godkänt resultat på vårens examensprov och därmed har rätt att använda titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR och bli ordinarie medlem i FAR.

Den 4 maj skrev 22 lönekonsulter vårens examensprov för titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Av dessa klarade 14 personer, det vill säga 64 procent, godkänt resultat. Det är en något lägre andel än tidigare år.

– Många upplever att de har svårt att disponera tiden mellan de olika delproven och hinner därför inte svara så omfattande på de frågor som kräver lite mer resonerande svar, kommenterar Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

I provet ingår fyra delprov; reko- och konsultrollen, kort fakta, allmän lönekunskap samt löneberäkningar. För att bli godkänd krävs totalt 75 procent rätt och dessutom det minst 50 procent på varje delprov.

Vårens prov arrangerades digital, vilket också gäller för nästa provtillfälle för att bli Auktoriserad Lönekonsult FAR, som är den 7 november och nästa förberedelsekurs äger rum den 27-28 september. 

Grattis nya Auktoriserade Lönekonsulter FAR!

Jens Holmgren Aspia
Elisabeth Näs Ernst & Young AB
Anette Nordström BDO Mälardalen AB
Emma Hallberg Revisorsgruppen i Värnamo AB
Anna Enlund Aspia
Maria Ekman BDO Mälardalen AB
Cecilia Wennerholm Aspia
Liza Aldén Axil Redovisning AB
Susanne Mardell BDO Syd AB
Amanda Tagesson Ernst & Young AB
Gisela Näs Ernst & Young AB
Linn Wennberg Grant Thornton Sweden AB
Lena Guldstrand Grant Thornton Sweden AB
Malin Näsström Hummelkläppen i Stockholm AB

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se