2022-01-18
Nyheter

Uppdaterade regler och aktuella rättsfall på FAR:s fåmansföretagardag

Uppdatering för upprättade av årsredovisning, nya bilförmånsregler och aktuella rättsfall var några av frågorna som var högst på agendan på FAR:s Fåmansföretagardag.

Under FAR:s Fåmansföretagardag erbjuds de som jobbar med eller inom små eller medelstora företag en översikt på vad som är nytt inom områdena skatt, redovisning och juridik. Nya regler, men också aktualiteter och tillämpningar stod på agendan.

Nya regler för bilförmån

Bland annat diskuterades de nya bilförmånsreglerna som trädde i kraft i juli 2021.

– Reglerna har inneburit stora förändringar och medfört att en tjänstebil nu blivit cirka 30 procent dyrare att inneha, säger Bo Svensson, skattekonsult på Wistrand Advokatbyrå och en av dagens föreläsare.

Skattereduktion på nyförvärvade inventarier

Andra skattenyheter som togs upp under dagen var de nya reglerna om investeraravdrag som ger en skattereduktion med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på nyförvärvade inventarier under kalenderåret 2021.

– Reglerna tillämpas dock inte om man får direktavdrag till exempel för korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde. De gäller inte heller om inventarierna är anskaffade från någon inom företagets intressegemenskap, berättar Bo Svensson.

Aktuella rättsfall – 3:12-reglerna

Under dagen behandlades flera rättsfall och speciellt två fick extra uppmärksamhet. Det första gällde 3:12-reglerna som ska förhindra inkomstomvandling för små och medelstora företag. Reglerna som ursprungligen är till för att förhindra omvandling av högbeskattad tjänsteinkomst mot lågbeskattad kapitalinkomst, har under de senaste åren blivit mycket mera fördelaktiga, menar Bo Svensson.

– ­I rättsfallet HFD 2021 ref. 40 som vi tog upp var det ett riskkapitalbolag där verksamma partners hade röststarka A-aktier och utomstående investerare hade röstsvaga B-aktier. Man hade också ett särskilt investeringsavtal där externa investerare hade förbundit sig att 2,5 procent av tillskjutet kapital skulle gå till bland annat löner och lokalkostnader. B-aktierna hade också förtur till utdelning och till 10 procents avkastning per år. Därutöver hade A-aktieägarna rätt till utdelning med 20 procent och B-aktieägarna rätt till utdelning till 80 procent.

Utfallet blev att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att utomstående passiva ägare ägde mer än 30 procent av aktierna och utomståenderegeln enligt huvudregeln var tillämplig, men tillämpades inte av särskilda skäl.

– Det här är ett omdebatterat fall bland både praktiker och akademiker, där undantagssituationen diskuteras, säger Bo Svensson.

Aktuella rättsfall – regler för underskottsavdrag

Det andra rättsfallet berörde underskottsavdragsreglerna i inkomstskattelagen där reglerna är till för att förhindra handel av förlustbolag genom tolkning av den så kallade beloppsspärren.  Kort sagt innebär beloppsspärren att om ett förlustbolag har ett underskottsavdrag så kan bolaget behålla underskottsavdrag motsvarande dubbla köpeskillingen för aktierna.

­­­– I rättsfall HFD 2021 ref. 33 konstaterade Högsta förvaltningsdomstolen att övertagande av en revers är en betalning som ska ligga till grund för beräkning av beloppsspärren. Man konstaterade också att överlåtelse av aktier i ett skalbolag inte kunde angripas med tillämpning av skatteflyktslagen.

Även den här domen har väckt mycket uppmärksamhet och utfallet debatterats.

–  Det som diskuteras i sammanhanget är att man införde en så kallad stopplagstiftning kort tid därefter som ska tillämpas på ägarförändringar efter den 10 juni 2021, berättar Bo Svensson.

Uppdatering för upprättande av årsredovisning

På redovisningssidan var det främst bokföringsnämndens uppdatering av undertecknande och upprättande av årsredovisningar som väckte engagemang.

– ­Uppdateringen innebär att det ska framgå vilket datum respektive befattningshavare har undertecknat årsredovisningen. Årsredovisningen räknas som upprättad det datum som samtliga befattningshavare har undertecknat. Är det lång tid mellan undertecknandena och det hinner ske något väsentligt där emellan kan det innebära att man måste gå in och komplettera årsredovisningen med den informationen. Det här väckte många frågor, främst om den praktiska tillämpningen och hur man ska tänka, berättar Kerstin Fagerberg, redovisningsexpert SEB och en av dagens föreläsare.

Andra aktualiteter som togs upp under dagen var coronarelaterade uppdateringar och ändringar i allmänna rådet för när coronastöd kan intäktsföras.

– Nu ges möjligheten att beakta stödet redan vid upprättandet av årsredovisningen 2021, trots att beskedet kommer först 2022. Det kunde man inte tidigare, säger Kerstin Fagerberg.

FAR:s nyhetsdagar

  • Fastighetsdagen En utbildningsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen. Du får också träffa de främsta experterna och får svar på dina frågor. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter
  • Fåmansföretagardagen Du som är revisor eller redovisningskonsult åt mindre företag får inte missa Fåmansföretagardagen. Du blir uppdaterad om nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.
  • IFRS-dagen Nyhetsdagen för dig som jobbar med IFRS och behöver senaste nytt inför årsbokslutet 2022. Här får du kunskap om alla aktuella nyheter och förbereds på kommande förändringar i regelverket, så du kan känna dig trygg i din yrkesutövning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter  
  • Lönedagen Lönedagen innehåller nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom löneområdet för dig som är lönekonsult eller auktoriserad lönekonsult. Nyhetsuppdateringar och aktuella ämnen inom löneområdet Framtagen för dig som är lönekonsult eller arbetar med löner som redovisningskonsult Ämnesområden som är aktuella för dig som jobbar med lön
  • Redovisningsdagen Redovisningsdagen är för dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer på redovisningsområdet och träffa kollegor som jobbar med och i icke-noterade företag. Du får träffa och lyssna på de främsta experterna inom redovisning. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall Kommande nyheter Nätverkande och erfarenhetsutbyte  
  • Skattedag för ekonomichefer och redovisningsansvariga Håll dig uppdaterad på de senaste skattenyheterna med de främsta experterna på området. Vår välfyllda nyhetsdag ger dig allt du behöver veta om skatt 2022 och inför 2023. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Praktisk inblick och tolkning av gällande regelverk
  • Skattedagen för revisorer och redovisningskonsulter Uppdatera dig på årets kommande skattehändelser och ta del av alla viktiga nyheter på skatteområdet. Du får en nyhetsdag med allt du kan behöva veta om skatt 2022. Deltagarna på Skattedagen är kvalificerade branschkollegor så du kan vara säker på att dagens innehåll är noga utvalt. Nya lagförslag och ställningstaganden Lyssna till experter Tolkningar av rättsfall
Fler utbildningar