2022-01-25
Nyheter

Öppen konsultation i spåren av företagskollapser

Three pillars of corporate reporting är ute på öppen konsultation. 4 februari ska FAR lämna in sina synpunkter.

− Vi tycker det är positivt att EU-konsultationen ser över hela ekosystemet runt den finansiella rapporteringen och inte enbart fokuserar på revisorernas roll, säger Lennart Danielsson, senior advisor på FAR

Ett antal stora kollapser de senaste åren har medfört att förtroendet för företagens rapportering ifrågasatts och i början av förra året flaggade EU-kommissionären McGunniess för en översyn av regelverken kring företagens rapportering.

− Det kom inte som någon överraskning. Under de senaste åren har exempelvis i Storbritannien företagens rapportering och revision ifrågasatts efter några företagskollapser och efter tre omfattande utredningar skickade motsvarigheten till deras näringsdepartement under förra året ut en konsultation med förslag till olika åtgärder. Att något liknande också skulle hända inom EU har efter Wirecards kollaps varit förväntat, menar Lennart Danielsson. 

Hela ekosystemet kring rapportering

Under november 2021 publicerade EU en öppen konsultation med benämningen “Strengthening the quality of corporate reprting and its enforcement”. Konsultationen omfattar hela ekosystemet kring företagens rapportering – corporate governance, revision och övervakning - också kallat “Three pillars of corporate reporting”. För revisorer är det framför allt de som jobbar med storföretagsrevisioner i företag av publikt intresse, så kallade PIE-revisioner, som berörs. 

− När det talas om övervakning är det både den som Revisorsinspektionen utför av revisorerna, men också övervakning som gäller bolagens finansiella rapportering, alltså det som i Sverige sker under Nämnden för svensk redovisningstillsyn, säger Lennart Danielsson.

FAR positiv till helhetssyn

Från FAR:s håll ses positivt på att konsultationen omfattar hela ekosystemet och inte bara revisorns roll.

− Det är ju naturligtvis inte så att om det finns brister i ett system är det inte bara i den granskande delen. Att alla delar, alla tre pelarna, nu ses över ger en starkare helhet och det är mycket positivt, säger Lennart Danielsson.

Internationellt samarbete

Inom FAR har en arbetsgrupp tillsatts som tillsammans med representanter från Big 7 arbetar med att ta fram ett svar på konsultationen. Parallellt med den processen deltar FAR även genom NRF (Nordiska revisorsförbundet) för att ta fram ett svar som är gemensamt för de fyra nordiska länderna. FAR representeras också i ACE:s (Accountancy Europe) arbete med att ta fram ett europasvar för professionen. 4 februari ska svaren vara inne.

− Sedan startas processen med att utvärdera svaren som kommit in. Det finns en ambitiös tidplan att komma ut med ett lagförslag under senare delen av 2022. Men som jag ser det kan ett ikraftträdande av nya regelverk sannolikt inte ske förrän tidigast 2025, säger Lennart Danielsson.

 

  • 2022-01-03
    FAR-bloggen

    FAR-bloggen om väsentlighet i revisionen

    Läs artikeln