2022-01-12
Nyheter

FAR:s medlemspanel om digital inlämning av årsredovisningar

I FAR:s senaste medlemspanel anger två av tre medlemmaratt de lämnar in mindre än 20 procent av årsredovisningarna digitalt till Bolagsverket. Frisvaren i enkätundersökningen visar att det finns ett fortsatt stort behov av stöd för att komma i gång med digital inlämning.

I FAR:s senaste medlemspanel ställdes frågor om digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket. Av de svarande anger drygt 26 procent att de inte lämnar in några årsredovisningar digitalt. Närmare 37 procent lämnar in 21-50 procent av årsredovisningarna digitalt medan närmare 9 procent anger att de lämnar in 51-70 procent digitalt. Knappt 16 procent anger att de lämnar in mellan 71 och 100 procent av årsredovisningarna digitalt.

– Det är tydligt att det finns ett fortsatt stort behov av stöd för att komma i gång med digital inlämning av årsredovisningar till Bolagsverket. Jag uppskattar verkligen att så många tar sig tid att skriva frisvar, det ger oss värdefull information som är svår att fånga upp på annat sätt. Det gör att vi kan agera snabbt och anpassa verksamheten efter de behov som finns hos medlemmarna, säger Therese Andersson, affärsområdeschef Medlem på FAR. 

Uppföljande webbinarium om digital inlämning

I september förra året höll FAR ett webbinarium om digital inlämning av årsredovisningar och revisionberättelser, där bland annat Bolagsverket och programleverantörer medverkade. Runt 65 procent av de svarande hade tagit del av webbinariet. Medlemspanelen fick också svara på frågan om de ser ett behov av ett uppföljande webbinarium. Närmare 22 procent svarade ja.  

– Vi kommer att genomföra en uppföljning av webbinariet om digital inlämning. När det blir och vad det ska innehålla återkommer vi till. Först ska vi gå igenom alla frisvaren för att idenfitiera hur behovet av information och stöd ser ut, säger Therese Andersson.

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

FAR:s medlemspanel december 2021

Frågorna om digital inlämning ställdes till medlemspanelen (redovisningskonsulter och revisorer) via mejl i mitten av december. Totalt antal svarande var 337. 

 • Artikel

  FAR förklarar digitalisering

  Läs artikeln
 • Artikel

  Stadig ström av digitalt inlämnade årsredovisningar 2022

  Läs artikeln
 • Artikel

  Digitalisering och revision - att använda automatiserade verktyg och tekniker

  Läs artikeln