2022-02-10
Nyheter

Så ska branschen möta kunderna − framtidsspaning från IFAC

Vad vill kunderna ha?

Strategisk affärsrådgivning kommer toppar listan enligt en undersökning som redovisas av International Federation of Accountants, IFAC. Samtidigt konstaterar IFAC att många små och medelstora byråer måste lämna sin komfortzon för att förbli relevanta.

Att revisions- och rådgivningsbranschen de senaste åren genomgått en förändring råder ingen tvekan om.

− Digitaliseringen och automatiseringen har påverkat både utbudet av tjänster och vad företagen efterfrågar. Det är något vi märker tydligt i kontakten med våra medlemmar och näringslivet. FAR har arbetat aktivt med den här frågan sedan vår första framtidsstudie lanserades 2013, säger Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och VD.

Byråer behöver vara proaktiva

IFAC har på sin webbplats publicerat en artikel där bland andra IFAC:s Christoper Arnold blickar framåt och sammanfattar vad olika undersökningar visar att kunderna vill ha. Artikelförfattarna tar avstamp i IFAC:s handlingsplan Practice Transformation Action Plan – A Road Map to the Future och det är tydligt att byråerna kommer att behöva vara mer proaktiva för att vara fortsatt relevanta.

Kunder vill ha strategisk rådgivning

När byråledningen funderar på om den ska ändra inriktning på byråns verksamhet och tjänsteutbud är det viktigt att lyssna och förstå vad kunderna faktiskt vill ha skriver IFAC. IFAC hänvisar till en undersökning av CPA.com, där kunder har fått frågan vilken roll de skulle vilja att deras revisionsbyrå skulle ha om priset inte var en fråga att ta hänsyn till.

Svaret är att 68 procent vill ha strategisk affärrådgivning eller annan rådgivning, 41 procent vill ha hjälp med att sköta olika delar i finansverksamheten, 31 procent vill ha hjälp med att implementera och hantera mjukvara/teknologi och 8 procent efterfrågar andra tjänster från revisionsbyrån.

Intäktsökning och affärsmodellering

IFAC listar också rådgivningstjänsterna som kunderna vill ha i dag och i framtiden. Dessa är:

 • intäktsökning och affärsmodellering (65 %)
 • budgetering (46 %)
 • skatteplanering (38 %)
 • riskhantering (38avancerad KPI-rapportering (35 %)
 • kassaflöde (32 %)
 • företagsvärdering (32 %)

I artikeln på IFAC:s webbplats uppmärksammas också en undersökning som Accounting Today gör varje år. I den framkommer att 67 procent av de tillfrågade företagen tillhandahåller tjänster relaterade till coronapandemin, och tolv procent planerar att lägga till den typen av tjänster.

Förändringar en utmaning för byråerna

IFAC SMP Advisory Group diskuterade nyligen trender för SMP:er, Small and Medium-Sized Practices. Ett exempel var nya marknadsmöjligheter, hur små företag kan bygga upp nödvändiga färdigheter och hur de kan jobba mer proaktivt för att möta efterfrågan från kunderna. Utmaningarna som finns framöver är att möta de ökade kraven från kunderna och hänga med i förändringar i standarder och förordningar.

I artikeln konstateras också att SMP:erna måste kliva ur sin komfortzon och vara proaktiva, hitta tid att vara strategiska och inse behovet av förändring. Detta kan innebära att återuppfinna affärsmodellen för att erbjuda nya typer av tjänster för att förbli relevanta skriver IFAC.

Årets framtidsbyrå ger goda exempel

− Att våga tänka nytt och se över sin affärsmodell är viktigt för att framtidssäkra sin verksamhet. Många av våra medlemsbyråer ligger i framkant, men en del behöver hjälp för att våga ta steget och komma i gång. Därför utser FAR varje år Årets framtidsbyrå, en utmärkelse som går till en medlemsbyrå som lyfter fram goda exempel. Du som är intresserad och vill veta hur din byrå ligger till är välkommen att göra FAR:s framtidstest, som inom kort öppnas här på far.se, avslutar Karin Apelman.

 • 2022-01-28
  FAR-bloggen

  Alla våra yrkesroller bidrar till ett tryggt näringsliv!

  Läs artikeln
 • 2022-01-03
  FAR-bloggen

  FAR-bloggen om väsentlighet i revisionen

  Läs artikeln