2022-12-16
Nyheter

Skatteverksamheter godkända i kvalitetskontroll skatt

PwC, RSM Stockholm och Censio Tax är de senaste byråerna som blivit kvalitetskontrollerade och godkända av FAR:s Kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet. Totalt 15 byråer har hittills blivit kvalitetskontrollerade och godkända och får använda titeln Auktoriserad Skatterådgivare FAR i sin kommunikation.

Att bli godkänd i en kvalitetskontroll är ett kvitto på att verksamheten håller en hög kvalitetsnivå i sin rådgivning, det är därför betydelsefullt att bli auktoriserad hos Auktoriserade Skatterådgivare FAR.

Kvalitetskontrollen utförs enligt huvudregeln som en enskild kontroll, medan större byråer kan ansöka om en så kallad systemkontroll. 

Så går en kontroll till

En kvalitetskontrollant söker vid sina kontroller svar på frågor som: Hur arbetar byrån med kvalitetssäkring? Hur följs penningtvättslagen och hur säkerställs id-kontroller? Hur tar sig byrån an nya klienter?

Vid kontroll av mindre byråer är det en kontrollant som utför kontrollen medan vid större byråer utförs kontrollen av två kontrollanter. Kontrollanten har en direktkontakt med en representant för bolaget, gör intervjuer och går igenom frågeformulären som ska besvaras.  

I samband med besöket och analysen efteråt kommer kontrollanten även med förbättringsförslag.  

– Det är något som byråerna ofta är tacksamma för och det bidrar till att sprida kunskap i och utveckla branschen. De vanligaste områdena för förbättring brukar handla om dokumentation av kvalitetssäkring i rådgivningen som exempelvis att lämnad rådgivning är avstämd med eller granskad av en kollega samt dokumentation av utbildningar skatterådgivaren deltagit i under året, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Kvalitetskontrollen återkommer vart sjätte år

Efter att en byrå ha blivit godkänd i kvalitetskontrollen av FAR återkommer den sedan var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Förutom PWC, RSM Stockholm och Censio Tax har skatteverksamheterna på Mareki revision AB, KPMG, Mazars, Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och de mindre skattebyråerna Lundins Skatt, Levakt, Cetreal, Gothia Skatt & Information och Skatteexperten i väst tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.