2022-12-16
Nyheter

FAR förtydligar allmänna villkor

FAR:s styrelse beslutade i dagarna att uppdaterat FAR:s Allmänna villkor med syfte att göra dem tydligare och bättre.

FAR:s Allmänna villkor är nu justerade och nya versioner är publicerade och börjar gälla 1 januari 2023. Det gäller både Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer samt Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster.

– Vi har försökt göra villkoren tydligare och bättre men det är inga stora förändringar i år, säger Maria Lantz, chefsjurist, FAR.

I Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer har det skett mest förändringar. Till exempel att revisorns kund får ett större ansvar att informera revisorn i situationer som kan påverka revisorns oberoende. En skrivning har även lagts till om anställning där revisorns kund inte får anställa en revisor som man jobbat med tidigare. Ett tydliggörande är också att det inte går att använda varandras varumärken utan tillstånd.

I Allmänna villkor om rådgivning och andra tjänster har det skett färre förändringar. En förändring är att revisorns kund inte har rätt att hålla inne belopp för arbete som är godkänt.