2022-12-14
Nyheter

Digital inlämning av årsredovisning ökar

Till och med november 2022 har cirka 240 000 årsredovisningar lämnats in digitalt. Det är mer än en tredjedel av alla årsredovisningar som lämnats in vilket är en stor ökning jämfört med tidigare år. Digital inlämning möjliggör en strukturerad process som inkluderar kontroller och stödjer kvalitet.

För att lämna in en årsredovisning digitalt till Bolagsverket behövs en programvara som stöder digital inlämning. Det finns en lista på bolagsverket.se med leverantörer som är anslutna till deras tjänst.

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, ser även möjligheter att kunna öka tillgängligheten till företagsdata med Standard Business Reporting (SBR) som förenklar administrationen och där kan data utbytas, förädlas och återanvändas.

– I dialog med våra medlemmar har vi märkt att digital inlämning fungerar bäst för små och medelstora företag K2. Men även K3 kan lämna in digitalt, säger Camilla Carlsson.

Digital inlämning möjliggör en strukturerad process som inkluderar kontroller och stödjer kvalitet vid framtagning av den digitala, maskinläsbara årsredovisningen. Nyttja de interna systemen och se över processer och kvalitetssäkra dem då kan ni känna er trygga i rapporteringen till Bolagsverket menar Camilla Carlsson.

Att sitta tillsammans med kunden och förklara hur digital inlämning av årsredovisningen fungerar är en bra början.

− Det blir tydligt och en snabb kvittens erhålls direkt i samband med kundmötet. Det finns även en miljöaspekt i att minska förbrukningen av papper, säger Camilla Carlsson.

Camilla Carlsson

Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

08-506 112 24 camilla.carlsson@far.se