2022-04-29
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 17

Ny avstämning för korttidsarbete, fler ska dömas för penningtvätt, skärpta regler för arbetskraftsinvandring och Sverige ska bli bättre på artificiell intelligens är några av de nyheter du hittar i FAR:s utblick vecka 17.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Korttidsarbete dags för steg två i ny avstämning

De som tidigare har skickat in en anmälan om ny avstämning och fått den godkänd ska nu skicka in underlag för avstämning. Läs mer hos Tillväxtverket

Rapportering om inkomster från digitala plattformar

Regeringen föreslår att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om inkomster för de personer som använder digitala plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Syftet är att komma åt skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt. Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2023. Bestämmelserna om gemensamma revisioner föreslås träda i kraft 1 januari 2024. Läs mer på regeringens webbplats

Fler ska kunna dömas för penningtvätt

Regeringen föreslår att banker, Finansinspektionen och brottsbekämpande myndigheter ska kunna utbyta uppgifter genom en ny samverkansform. Syftet är att bekämpa penningtvätt. Regeringen föreslår även att brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter ska få byta uppgifter för att förbättra penningtvättstillsynen av företag som missköter sig. Läs mer på regeringens webbplats

Hur kan man effektivisera arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism med hjälp av visselblåsare?

Den 10 maj anordnar Polisens samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ett frukostseminarium om hur visselblåsning kan användas i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Läs mer och anmäl dig hos Polismyndigheten

Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

Riksdagen säger ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Sänkningen medför ändringar i lagen om skatt på energi som börjar gälla 1 maj 2022. Läs mer på riksdagens webbplats

Skärpta regler för arbetskraftsinvandring

Regeringen kommer att tillsätta en utredning för att undersöka hur en arbetsmarknadsprövning ska utformas för arbetskraftsinvandring. Syftet är att motverka lönedumpning och utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. Läs mer på regeringens webbplats

Omfattande skattefusk kopplat till matbud

Under 2022 genomför Skatteverket riktade kontroller av matbud och aktörer som gör hemleveranser av mat från restauranger. En pilotkontroll visar på oredovisade inkomster och löner, samt osanna fakturor. Myndigheten misstänker även att aktörer hjälper till med upplägg för att undvika skatt. Läs mer hos Skatteverket

Sverige ska bli ledande inom artificiell intelligens

Regeringen vill stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft genom att se till att myndigheter, kommuner och regioner blir bättre på att använda artificiell intelligens. Det ska ske genom att samla kunskap och erfarenheter från de som kommit längst i AI-utveckling. Läs mer hos Bolagsverket

Genomförande av EU-direktiv om företagens hållbarhetsrapportering utreds

Regeringen har gett utredningen om skattetransparens och några redovisningsfrågor ett tilläggsdirektiv. Det nya direktivet innebär bland annat att utredaren ska ta ställning till hur det nya EU-direktivet om företags hållbarhetsrapportering ska genomföras i Sverige. Läs mer på regeringens webbplats.

Tillsynsnämnden för revisorer varnar två

Tillsynsnämnden för revisorer avgjorde sju ärenden vid sitt senaste sammanträde. Under mötet beslutades det att dela ut varningar i två fall och erinran i tre ärenden. Dessutom nekades två ansökningar om förhandsbesked. Läs mer hos Revisorsinspektionen

Internationellt

Vad kostar revision?

IFAC, International Federation of accountants, har publicerat rapporten Audit Fees Survey 2022 – Understanding Audit Fees and Non-Audit Service Fees, 2013-2020, om revisionsarvoden där kostnaden för revision i noterade bolag jämförs i olika länder. Läs rapporten hos IFAC

Vad menas egentligen med revisionskvalitet?

Många branschorganisationer har med hjälp av olika indikatorer varit drivande i att klargöra vad revisionskvalitet är. Men hur definieras egentligen revisionskvalitet? Nu håller Accountancy Europe ett webbinarium i ämnet. Läs mer hos Accountancy Europe

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan