2022-04-08
Nyheter

Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision vecka 14

Stöd vid korttidsarbete, fler e-tjänster hos Skatteverket, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och ny lag om företagsrekonstruktioner är några av de nyheter du hittar i FAR:s utblick vecka 14.

Svårt att hinna med omvärldsbevakningen? Vi hjälper dig. I FAR:s utblick hittar du länkar till nyheter och händelser som är aktuella för dig i din yrkesroll.

Stöd vid korttidsarbete söks nu hos Skatteverket

1 april tog Skatteverket över hanteringen av stödet vid korttidsarbete. Stödet söks nu via en e-tjänst på myndighetens webbplats. Samma datum slopades även karenstiden. Det betyder att arbetsgivare som tagit emot stöd under mars 2020 till september 2021 åter kan söka korttidsstöd.

Läs mer hos Skatteverket

BFN: Ny fråga och svar med anledning av Ukraina

Bokföringsnämnden, BFN, har publicerat en ny fråga och svar med anledning av kriget i Ukraina. Här framgår vad du behöver tänka på när du upprättar förvaltningsberättelse och noter när det rör väsentliga händelser med anledning av kriget i Ukraina.

Läs mer hos BFN

Fler e-tjänster hos Skatteverket förenklar för den som sålt bostad

Den som sålt sin bostad under 2021 ska nu deklarera försäljningen. På Skatteverkets webbplats finns flera e−tjänster som underlättar. Till exempel hjälp med att räkna ut resultatet av försäljningen, hur mycket skatt som ska betalas och vilka avdrag säljaren har rätt till.

Läs mer hos Skatteverket

Regelefterlevnaden förbättras inte av kassaregisterbesök

Kassaregisterbesök av Skatteverket gör inte att företagen följer regelverken bättre på lång sikt. Däremot redovisar de högre omsättning på kort sikt enligt en rapport från myndigheten.

Läs mer hos Skatteverket

Lättare att deklarera värdepapper digitalt

Drygt en halv miljon människor ska deklarera värdepapper i år. I Skatteverkets e-tjänst är de flesta uppgifter som ska redovisas redan ifyllda vilket underlättar deklarationen. På myndighetens webb finns även beräkningstjänster och aktiehistorik till hjälp för att deklarera.

Läs mer hos Skatteverket

Fler personer ska omfattas av masskyddsdirektivet

Regeringen har beslutat att den personkrets som har rätt till uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige ska utvidgas så att även personer som lämnade Ukraina före invasionen omfattas. Det gäller personer som rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021–23 februari 2022.

Läs mer på regeringens webbplats

Trygghetspension inom ramen för sjukförsäkringen på förslag

I en proposition till riksdagen föreslår regeringen att en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen införs. Syftet är att möjliggöra en ökad ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och inte kan arbeta längre.

Läs mer på regeringens webbplats

Ny lag om företagsrekonstruktion på gång

För att få till stånd ett mer effektivt och ända­måls­enligt rekon­struktions­förfarande föreslår regeringen en ny lag om företags­rekon­struktion.

Läs mer på regeringens webbplats

Arbetsgivaravgifterna för unga sänks ytterligare under sommaren 2022

Arbetsgivaravgifterna för unga mellan 18 och 23 är tillfälligt sänkta till och med mars 2023. Riksdagen har sagt ja till ett förslag från regeringen om att de ska sänkas ytterligare under juni, juli och augusti 2022. Bara ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas.

Läs mer på regeringens webbplats

ISSB:s konsultation på standard för hållbarhetsrapportering

The International Sustainability Standards Board (ISSB), som inrättades vid COP26, har lanserat en konsultation om sina första två föreslagna standarder.

Läs mer på IFRS webbplats

ACE om riskhantering för små och medelstora företag

Accountancy Europe, ACE, uppmärksammar riskhantering för små och medelstora företag och hur immateriella rättigheter kan användas för att bygga risktåliga företag.

Läs mer på ACE:s webbplats

Utblick varje vecka

  • Kunskap

    Utblick – omvärldsbevakning inom redovisning, lön, skatt och revision

    Till sidan