2022-04-28
Nyheter

Uppsats om revisorers fortlevnadsbedömningar prisas

Revisorer i Sverige är fortfarande restriktiva med att ge ut fortlevnadsvarningar, men deras bedömningar har i huvudsak högre precision än konkursprediktionsmodeller för K2-redovisande bolag. När redovisningen blir mer sofistikerad kan däremot konkursprediktionsmodeller ge högre precision.

Det konstaterar Isak Björkman och Sebastian Detterfelt i sitt examensarbete ”Om att bedöma formler för att formulera bedömningar – En kvantitativ studie om precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar och konkursprediktionsmodeller”, framlagd vid Linköpings universitet och handledd av Torbjörn Tagesson. Uppsatsen har belönats med Svenska revisionsakademins uppsatsstipendium till Jan-Erik Gröjers minne för bästa uppsats framlagd under 2021 vid svenskt universitet eller högskola på avancerad nivå.

Pristagarna Sebastian Detterfelt och Isak Björkman gratuleras av juryledamöterna Charlotta Hjelm, Länsförsäkringar, och Karin Apelman, FAR

Revisorer restriktiva med fortlevnadsvarningar

Syftet med studien var bland annat att jämföra precisionen i revisorers fortlevnadsbedömningar med precisionen i konkursprediktionsmodeller baserade på finansiella nyckeltal. Bakgrunden är att tidigare studier som gjorts visar att revisorer i Sverige varit restriktiva med att ge ut fortlevnadsvarningar till konkursbolag.

Resultaten visar att revisorer i Sverige fortfarande är restriktiva med att ge ut fortlevnadsvarningar, men att deras bedömningar i huvudsak har högre precision än konkursprediktionsmodeller för K2-redovisande bolag. När redovisningen blir mer sofistikerad (K3) kan däremot konkursprediktionsmodeller ge en högre precision, men skillnaden här är inte statistiskt signifikant.

Professionella bedömningar minskar osäkerhet

För finansiellt stressade bolag reducerar revisorerna osäkerhet genom sina professionella bedömningar bättre än vad matematiska formler kan göra. Dessutom stödjer resultaten i uppsatsen något som flera i branschen tidigare har påpekat: revisorer som ska göra fortlevnadsbedömningar borde rikta mer fokus på icke-finansiella omständigheter.

Juryns motivering till priset

Svenska revisionsakademins jury för priset består av Karin Apelman, generalsekreterare och VD på FAR, Charlotta Hjelm certifierad internrevisor på Internrevision Länsförsäkringar och Elisabeth Werneman, auktoriserad revisor på Deloitte. I sin motivering skriver de bland annat:

”Uppsatsen tar upp ett relevant problem och ger värde till en bredare krets av intressenter. Isak Björkman och Sebastian Detterfelt försöker hitta en lösning att minimera den totala kostnaden när det gäller att ge eller inte ge varningsflaggor till företag i finansiell stress, vilket är högst relevant"