2022-04-08
Nyheter

Skatteverksamheter godkända i kvalitetskontroll skatt

De två mindre byråerna Gothia Skatt & Information och Skatteexperten i väst har fått sina respektive skatterådgivningsverksamheter kvalitetskontrollerade och blivit godkända av FAR:s Kvalitetsnämnden Skatt.

Kvalitetsnämnden Skatt (KNS) har under första kvartalet 2022 kvalitetskontrollerat skatterådgivningsverksamheten hos Gothia Skatt & Information och hos Skatteexperten i väst. Vid nämndsammanträdet i början av april beslutades det att meddela byråerna resultat godkänt.

Kvalitetskontrollerade byråer har möjlighet att använda FAR:s märke i sin kommunikation.

Väl hanterad skatterådgivningsverksamheten

– Vi i nämnden tycker att det är fantastiskt glädjande och viktigt för branschen att ytterligare ett par mindre byråer har kvalitetskontrollerats med godkänt resultat. Kontrollanterna kom i båda fallen fram till att skatterådgivningsverksamheten var väl hanterad och att det fanns god ordning i akter, säger Torbjörn Hagenius, ordförande i FAR:s kvalitetsnämnd för skatterådgivningsverksamhet.

Huvudregeln är att varje kontroll ska utföras som så kallad enskild kontroll, så skedde också i dessa två fall. Större verksamheter kan däremot ansöka om så kallad systemkontroll.

Kontrollanten ger förbättringsförslag

Övergripande frågor som kvalitetskontrollanten söker svar på i en kontroll är till exempel: Hur arbetar byrån med kvalitetssäkring? Hur följs penningtvättslagen och hur säkerställs id-kontroller? Hur tar sig byrån an nya klienter?

För mindre byråer, som i fallet med såväl Gothia Skatt & Information som Skatteexperten i väst, är det en kontrollant som utför kontrollen, i stället för två kontrollanter som för större byråer vid systemkontroll. Kontrollanten har en direktkontakt med representant för bolaget, gör intervjuer och går igenom frågeformulären som ska besvaras.  

I samband med besöket och analysen efteråt kommer kontrollanten även med förbättringsförslag.

– Det är något som byråerna ofta är tacksamma för och det bidrar till att sprida kunskap i och utveckla branschen, säger Torbjörn Hagenius.

Kontroller var sjätte år

Efter den allra första kvalitetskontrollen genomför FAR sedan kontroller på byråerna var sjätte år. Däremellan är respektive kvalitetskontrollerad byrå med skatterådgivningsverksamhet skyldig att göra interna kvalitetskontroller.

Förutom Gothia Skatt & Information och Skatteexperten i väst har skatteverksamheterna på KPMG, Mazars, Grant Thornton, EY, BDO, Deloitte och de tre mindre skattebyråerna Lundins Skatt, Levakt samt Cetreal tidigare kvalitetskontrollerats och godkänts.

Under 2022 kommer det att genomföras ytterligare kvalitetskontroller av byråer.