2022-04-21
Nyheter

Nu kan du lämna förslag på kandidater inför FAR:s årsstämma 2022

Inför FAR:s årsstämma i september söker valberedningen kandidater till styrelse, valberedning, kvalitetsnämnder och disciplinnämnd.

Som ordinarie medlem i FAR har du rätt att lämna förslag till kandidater till FAR:s stämmoorgan, som väljs vid årsstämman. För att ett förslag ska kunna beaktas vid stämman måste det ha kommit in till FAR senast den 1 maj.

Om du vill föreslå en kandidat, mejla Carl Brege.