2022-04-27
Nyheter

Forskningsinstitut vid Handelshögskolan i Stockholm fokuserar på bolagsstyrning

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden och Handelshögskolan i Stockholm är initiativtagare till ett forskningsinstitut inom området bolagsstyrning, SSE Corporate Governance Institute, SCGI.

SCGI bedriver tillämpad forskning och utbildning inom området bolagsstyrning ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv, med särskilt fokus på aktuella frågor för svenska börsbolag och aktiemarknaden. Institutet vill också vara en plattform för ett ökat samarbete mellan ekonomer och jurister i bolagsstyrningsfrågor.

Intitera kunskapsutbyten mellan akademi och näringsliv

Att främja återväxten av jurister och ekonomer med kunskap om den svenska modellen för bolagsstyrning, engagera studenter i samarbeten med företag i relevanta branscher samt initiera kunskapsutbyten mellan företagsledare, beslutsfattare och allmänheten är också centrala aktiviteter för SCGI.

Viktig input till utvecklingen av svensk bolagsstyrning

Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden stöttar verksamheten med 500 000 kronor årligen i tre år och har för avsikt att förlänga i ytterligare två år.

– Vi förväntar oss att institutets forskning kommer att ge viktig input till utvecklingen av svensk bolagsstyrning och bidra med underlag för att försvara vår corporate governance-modell internationellt, kommenterar Katarina Lidén, VD för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden i ett pressmeddelande.